Екологични и икономични иновации в Scania

07.03.2016

Екологични и икономични иновации в Scania

На поточната линия за окомплектоване на двигатели в завода на Scania в Сьодертеле, инсталираха система, рециклираща останалото след тестовете горивото.

След като двигателят е преминал тестовите изпитания, в него остава около 300 мл дизел. Доскоро останалото гориво се събираше в контейнери и се предаваше на външна фирма. С инсталирането на рециклиращата система, останалото в двигателя горивото се източва, преминава през филтри за пречистване и се отвежда в резервоар. Пречистеният дизел се използва за тестване на следващите двигатели.

Така годишно ще бъдат пречиствани и повторно използвани за тестове в завода 5 600 литра гориво, вместо да се дават пари за складирането и извозването им.

В изследователския отдел на Scania са разгледали различни варианти за ефективно използване и съхранение на необходимото за тестовете гориво, като най-ефективен се е оказал методът на затворената система със 100% рециклиране.

<< Обратно към новините