Scania участва на световната конференция за климата

30.11.2015

Scania участва на световната конференция за климата

Scania участва на 21-ата световна конференция за климатичните промени (COP 21), която започва в Париж. Scania, като една от големите фирми в автомобилната индустрия, търси начини за намаляване на парниковите газове. Превозните средства произвеждат около 14% от парниковите газове, като тенденцията е...

Scania участва на 21-та световна конференция за климатичните промени (COP 21), която започва в  Париж. Scania, като една от големите фирми в автомобилната индустрия, търси начини за намаляване на парниковите газове. Превозните средства произвеждат около 14% от парниковите газове, като тенденцията е този процент да се увеличава с нарастване на населението в световен мащаб. За да се ограничи глобалното затопляне и покачване на температурата на Земята с по-малко от 2 градуса, до 2030 г. сухопътният транспорт трябва да намали на половина използването на изкопаеми горива съдържащи въглерод.

Scania работи усилено в три насоки за намаляване на вредните емисии от транспортната индустрия: повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми горива и електричество, внедряване на иновативни транспортни системи.

Всички съвременни дизелови двигатели на Scania са сертифицирани и могат да работят еднакво добре и на биодизел. Scania има разработена технология, която намалява с до 90% CO2-емисии, при използването на биоетанол. Двигателите работещи с възобновяеми горива имат същите или почти същите характеристики и ефективност, като двигателите на стандартен дизел.
Фирмата проучва и възможностите на електрификацията и от следващата година участва в експериментален проект включващ електрически пътища в два шведски града Сьодертале и Йевле.

От Scania смятат, че „свързаните“ автомобили в значителна степен повишават ефективността на транспортните дейности. В момента в света има 160 000 „свързани“ автомобила  Scania. Те са информационно свързани с офисите на транспортните фирми, с инфраструктурата и със сервизните центрове. Това им помага да оптимизират своята дейност и да повишат ефективността си.

Също така шведският  производител си е поставил амбициозната задача да намали наполовина използваната енергия, а следователно и вредните емисии, от производствените си бази до 2020 г. (спрямо 2010 г.).

Собствената транспортна фирма на Scania- Scania Transport Laboratory, която транспортира части и компоненти между заводите в Сьодертале, Швеция и Цвьоле, Холандия, намали наполовина въглеродните емисии на камионите си. Това бе постигнато чрез обучение на водачите по икономично шофиране, използване на най-съвременни технологии и добро планиране.

<< Обратно към новините