Интелигентните тахографи дойдоха

10.07.2019

Интелигентните тахографи дойдоха

С цифрови тахографи от второ поколение – т.нар. smart (интелигентни) тахографи, трябва да са оборудвани вече всички нови автомобили над 3,5 т, за да могат да бъдат регистрирани в страните от Европейския съюз. Това е изискването на Регламент 799/2016, който влезе в сила от 15 юни. Какво се обаче случва с досегашните тахорафи и карти на водачите?

Регистрираните преди 15 юни превозни средства запазват – засега, тахографите, с които са били оборудвани първоначално. Смарт тахографите са конструирани така, че през един начален период, чиято продължителност още не е фиксирана, ще могат да работят с картите и от двете поколения. Периодът на валидност на издадените карти за водачи и собственици е 5 години, така, че е логично е в следващите 5 години смарт тахографите да работят и с карти от стария тип.

Има и обратна съвместимост - картите от II поколение могат да работят и на старите дигитални тахографи. Двата типа съвместимост са необходими, за да може един и същи водач да работи на автомобили с дигитални тахографи от двете поколения, както и на един и същ автомобил да може да работят шофьори, имащи нова или стара карта. Логично след датата 15 юни, всички дигитални карти на водачи, издавани от структурите на ИА Автомобилна администрация, трябва да са от новия тип. Но замяна на старата карта преди изтичането на валидността й с нова, не е наложителна.

Засега не е определена продължителността на периода, през който новите тахографи ще могат да работят не само с новите, но и с досегашните карти. Когато настъпи времето интелигентните тахографи да не работят повече с карти тип I, промяната ще се осъществи чрез пренастройването им в упълномощените специализирани сервизи, като по време на периодичните проверки на тахографите, извършвани на всеки 2 години, ще бъде изключена опцията тахографът да приема дигитални карти от стария тип.

За читателите на КАМИОНИ подробностите по темата обясни Иван Василев, General Manager в сервизната мрежа „Тахо Венци“.

Съвсем доскоро единственият модел тахограф, одобрен за използване и показван на широката публика, бе DTCO 4.0 на Continental Automotive (VDO) и само специалисти можеха да намерят разликата във външния вид между него и предшественика му. В началото на април получи одобрение и SE5000 на Stoneridge Electronics, а всеки момент се очаква одобрение да получи и новият EFAS 5 на Intellic Group, който вече се произвежда в заводите на Bosch.

Разликите между смарт и досегашните дигитални тахографи
По-важни от различията в дизайна обаче са различията във функционалността. Ето и най-съществените:

- Смарт тахографите са снабдени с модул за GNSS (глобална навигационна спътникова система). Устройството показва в определени моменти къде се намира превозното средство. Това е направено с цел да се записват неговите координати в началото и края на работния му ден, както и периодично при други ситуации - по време на движение и на проверка. Тази функция, комбинирана със записване и на точното време, повишава прецизността на проверките от страна на контролните органи, улеснява контрола за манипулации, изключване и т.н.

-„Дневното работно време“ започва, когато водачът включи тахографа след седмична или дневна почивка или, ако дневната почивка е разделена на отделни периоди, след почивка с продължителност най-малко девет (9) часа. То завършва в началото на дневна почивка или, ако дневната почивка е разделена на отделни периоди, в началото на почивка, продължаваща най-малко девет последователни часа.
Това определение е дадено от съда по дело C–394/92, Michielsen and Geybels Transport Service ( 1 )
( 1 ) Recueil 1994 г., стр. I–2497.

- Смарт тахографите са снабдени и със система за дистанционна проверка от контролни органи DSRC (Dedicated Short Range Communications, т.е. специализирани съобщения на къси разстояния). При досегашните тахографи проверките от контролен орган налагат спиране на превозното средство, поставяне на картата на контролния орган и прехвърляне на съответните данни, оглед за грешки и проблеми. При наличие на смарт тахограф е достатъчно автомобилът на контролния орган да кара успоредно на превозното средство или, ако го спре, не е необходимо служителят да се качва в кабината, за да провери дали в този тахограф са регистрирани грешки и/или нарушения и какви са те. Това улеснява държавите членки, от които се изисква да извършват определен минимален брой пътни проверки, както и превозвачите. Връзката от разстояние между тахографите и контролните органи улеснява извършването на целеви пътни проверки и намалява административната тежест, която случайните проверки създават на транспортните предприятия. Използваната технология ограничава обхвата на DSRC в рамките на до 100 метра и това е най-голямото разстояние, от което могат да се изтеглят данни от паметта на тахографа.

- Различни са четирите вида дигитални карти, използвани от водачи, собственици/компании, сервизи и контролни органи.

За да изпълнят изискванията за сигурност на приложение 1В на регламента, който дава пълна информация и спецификация на протоколите за взаимодействие на различните системи в интелигентния тахограф, дигиталните карти от второ поколение вече са с повишена криптографска инфраструктура. Дигитална карта II поколение можe да бъде разпознатa по символа G2 в долния ляв ъгъл на картата. Въпреки подобрената защитата на данните, разбира се, е запазен принципът, че информацията се записва и криптира на две места - в тахографа, и на картата.Без усложнения за шофьори и фирми
Пускането на новия тип тахографи като цяло не налага промени при фирмите и при водачите. Използването им е като на досега ползваните дигиталните тахографи, с които са почти идентични и на външен вид. Голямата част от промените засягат сервизите и контролните органи, превозвачите няма дори да ги усетят.

Картите от новото поколение за водачи, собственици и сервизи вече са пуснати и се издават и в България. Цената им - под 103 лева, не е променена. Сервизите Тахо Венци вече са готови да проверяват новите тахографи, след като са преминали нови обучения и са сменили оборудването и своите карти.
Срокът за съхраняване на информация в тахографа е минимум 1 година, а в картата – поне 28 календарни дни. Съдържанието в картата се управлява по принципа FIFO – при препълване първа се изтрива информацията, която е постъпила най-рано, така че се запазват данните от последните 4 седмици. Ако постъпва по-малко информация – автомобилът се кара по-рядко, може да се съхранят данни и за 4 – 5 месеца.

Батерията
Опитът сочи: дигиталните тахографи са надеждни устройства. Повечето проблеми, констатирани досега, са свързани с ненавременната смяна на батерията, захранваща енергозависимата памет. Задължително е тя да се сменя при всяка проверка в сервиз, т.е. на 2 години, срок, който батерията преспокойно изкарва. Дигиталните тахографи дефектират („умират тотално“), когато батерията не бъде сменена навреме и се изтощи. При захранване от акумулатора на автомобила тахографът се поддържа активен, но когато той се изключи, а батерията е изтощена, цялото съдържание на паметта се изтрива необратимо. Единственият изход е да се монтира нов тахограф, а цената му от порядъка на 1000 лева.

инж. Радослав ГЕШОВ

<< Обратно към новините