IRU иска ускорено внедряване на e-CMR

02.05.2012

IRU приветства влизането в сила на Допълнителния протокол към конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Целта е сегашната бавна и ненадеждна практика на хартиен носител да бъде заменена с по-бързо и ефективно електронно предаване на данни (e-CMR).

 

IRU приветства влизането в сила на Допълнителния протокол към конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Целта е сегашната бавна и ненадеждна практика на хартиен носител да бъде заменена с по-бързо и ефективно електронно предаване на данни (e-CMR).

Във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към CMR през юни 2011 г. IRU насърчи ускореното въвеждане на e-CMR за подобряване на ефективността на веригата за доставки. Така превозвачите могат по електронен път да съхраняват и обменят данни с търговските си партньори. Това значително намалява възможността за човешка грешка и същевременно повишава ефективността на автомобилната логистика. IRU настоятелно призовава всички страни по Конвенцията да побързат с ратифицирането и хармонизирането на документа и да преминат към практическото изпълнение на проекта. Проблемът е, че някои власти все още изискват копие на хартиен носител заедно с e-CMR транспортните документи, което намалява ползите от използването на електронната система. Необходимо е правителствата да синхронизират стандартите си по отношение на електронните подписи, за да се използват пълните възможности на приложението. В момента e-CMR е се използва в седем страни – България, Чехия, Латвия, Литва, Холандия, Испания и Швейцария.

<< Обратно към новините