Покана за целодневен семинар CMR Конвенция

24.03.2017

Покана за целодневен семинар CMR Конвенция

Темата на семинара е: CMR Конвенция, Отговорност на превозвача/спедитора и застрахователни решения - Рискове и практики.

Място: София, Хотел Холидей Ин, Бизнес Парк.
Дата: 4 април 2017 г.
Време: от 09:00 до 17:30 ч.

Място: Пловдив, Хотел Лендмарк, Гребен Канал
Дата: 5 април 2017 г.
Време: от 09:00 до 17:30 ч.

Уважаеми Дами и Господа,
Имаме удоволствие да ви поканим на семинар CMR Конвенция - Рискове и практики във връзка със ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА/СПЕДИТОРА, организиран от Застрахователен Брокер ГрЕКо ДжЛТ България ЕООД в партньорство с ЛУТЦ Асекуранц Австрия!

Срещата е насочена към транспортни и спедиторски компании, които целят да застраховат всяка една рискова експозиция и особено рискове като Груба небрежност на водачите на МПС по чл. 29 от ЧМР конвенцията, т.е. да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции!

Предвидили сме целодневно участие, с оглед на факта, че ще разискваме конкретен случай от практиката и в продължение най-критичните рискове и условности свързани с по-важните членове от Конвенцията, като обърнем внимание на най-важните от гледна точка на превозвача и спедитора теми.

Участието е напълно БЕЗПЛАТНО, включително и по отношение на предвидения от организаторите обяд, кафе паузи и т.н.

Предвидили сме следния план за провеждане на представянето в София на 04.04.2017 и в Пловдив на 05.04.2017 г.:
09:00- 9:30 ч. Посрещане;
09:30-10:00 ч. Представяне на Брокер ГрЕКо ДжЛТ България ЕООД и ЛУТЦ Асекуранц Австрия и кратко покрития по нашата полица;
10:00-12:30 ч. Първи блок – ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКАТА: Ще презентиране и дискутираме по темата на нашата статия в сайта logistika.bg, която касае конкретен случай на щета при транспорт, превъзложен между много участници – няколко спедиторски и превозвачески фирми;
11:15-11:30 ч. Кафе пауза;
12:30-13:30 ч. Обяд;
13:30-15:30 ч. Втори блок – Дискусия по конкретни казуси и критични членове от CMR конвенция в контекста на разглеждания пример – чл. 1 до чл.16 (обхват на приложението, комбиниран транспорт, отговорност на агенти, диспоненти, служители (шофьори, подизпълнители), CMR-товарителница; проверки / резерви; отговорност на изпращача за щети по оборудване и т.н., отговорност при загуба на документи, проблеми в договорите и с доставяните стоки), чл. 17 до чл. 28, 31 (отговорност за щети, за частични щети, забава, загуба фикция и т.н., компетентни съдилища);
15:30-16:00 ч. Кафе пауза;
16:00-17:30 ч. Трети блок – Продължение от предишен блок – чл. 29 до края (груба небрежност и умисъл и последствия от нея за превозвача).

Надяваме се на интерес от ваша страна, с оглед на факта, че този вид семинари вече са традиция и ги организираме по два пъти годишно, като и този път ще се радваме на вашето активно участие в дискусиите!

Оставаме в очакване на потвърждение за участие до 31 март 2017 г. на имейл m.atanasov@greco.bg, с уточнение на броя хора и избраното място (София или Пловдив)!

<< Обратно към новините