По-малко регистрации на нови автомобили за работа в ЕС през 2022

30.01.2023

По-малко регистрации на нови автомобили за работа в ЕС през 2022

През декември 2022 г. регистрациите на нови търговски превозни средства в ЕС са намалели с 5,1% под влияние на недостига на компоненти. Всички сегменти на автомобилите за работа отчитат по-лоши резултати от декември 2021 г.Четирите основни пазара се представиха различно: Испания и Германия отчитат подобрение, като испанското е солидно (+15,2%), а на Германия е +8,4%, но пазарите във Франция и Италия отчитат спад с почти същите стойности ( 14,2% при петлите и 8,3% на Ботуша).

В рамките на цялата 2022 г. пазарът на търговски превозни средства в ЕС е 1 606 802 единици, т.е. се е свил с 1/7 ( 14,6%), като обемите са паднали под тези през пандемичната 2020 г. Като основна причина се сочат неспиращите проблеми с веригите за доставки, които засегнаха наличността на ПС през цялата година. Цялостното представяне на региона е повлияно най-силно от четирите ключови пазара: Франция (-17,7%), Испания (-16,7%), Германия (-11,0%) и Италия (-10,5%).

В категорията до 3,5 тона регистрациите на нови ванове през декември са спаднали с 5,1% (120 503 продадени бройки в ЕС. В Германия и Испания има прираст, съответно +19,0% и +12,4%. На другата страна са Франция и Италия , съответно спад през декември с 14,6% и 11,5%.

Резултатите на ЕС за цялата 2022 г. са близо 1,3 млн., с 18,1% по-ниски в сравнение с 2021 г. Спад отчитат и четирите основни пазара: Испания (-21,3%), Франция (-19,5%), Германия (-13,0%) и Италия (-12,3%) ).
В сборната категория Камиони/ над 3,5 тона декември, с 24 470 единици е различен на отделните пазари:

Испания (+30,2%), Италия (+10,5%), Германия (-18,6%), Франция (-7,5%). В ЕС има спад с 3,2% през декември, но като цяло 2022-а е на плюс: 3,5%, благодарение на значителното оживление от август до ноември. Германия и Франция са на „минус“ (съответно с 3,5% и 1,0%), но Испания бележи солидно подобрение (+12,7%), следвана от положителния резултат на Италия (+2,3%).

В тежката категория (16 т и повече) декемврийските регистрации в ЕС се свили с 1,9% - резултат, за който най-силно са повлияли Германия – водещият пазар за тежкотоварни камиони по обем, който претърпя най-рязък спад (-18,8%), Полша (-10,4%) и Франция (-6,7%). Испания и Италия отбелязаха значителни увеличения, съответно с 28,4% и 22,0%.

През м.г. в ЕС са регистрирани общо 256 020 тежкотоварни камиона - увеличение от 6,5% на годишна база. От определящите пазари единствено Германия отчита отрицателен резултат миналата година (-0,9%). Останали пазари в ЕС с голям обем тежкотоварни камиони отбелязват подобрение: Испания (+13,6%), Полша (+6,6%), Италия (+5,1%) и Франция (+2,3%).

<< Обратно към новините