NAVYA и CHARLATTE MANUTENTION сертифицираха AUTONOM TRACT AT135

20.10.2021

NAVYA и CHARLATTE MANUTENTION сертифицираха AUTONOM TRACT AT135

Започват и тестове в реални условия с GEODIS.


 

CHARLATTE AUTONOM, съвместно предприятие между NAVYA и CHARLATTE MANUTENTION, обявяви, че е издало CE декларация за съответствие с Директивата за машините на AUTONOM TRACT AT135. Това е решителна стъпка към пазарната реализация на продукта и към експлоатацията в режим на пълна автономност, без наблюдаващ шофьор.

Съвременен дизайн, в съответствие с CE и ISO разпоредбите

AUTONOM TRACT AT135 е резултат от техническо развитие, което позволява да се издаде CE декларация в съответствие с Регламента за машините 2006/42. За да се гарантира безопасната работа на AT135 в подходящата среда, е разработена необходимата хардуерна и софтуерна архитектура. В резултат на този дизайн AUTONOM TRACT отговаря на индустриалния стандарт ISO 3691-4: 2020 за камиони без шофьор.

Тествайте GEODIS в реални условия

AUTONOM TRACT AT135 вече се използва в реални условия на производствената площадка на голям световен производител на автомобили, управляван от логистичната компания GEODIS. Този експеримент позволява AT135 да се оценява в трудни условия и да демонстрира производителност, безопасна експлоатация и икономическа значимост. Автобобилът се вписва в съществуващия трафик, както на закрито, така и на открито, предлагайки максимална скорост от 15 км/ч при пълна автономност и сцеплен капацитет от 25 тона.

Автономното шофиране като решение за логистичния сектор

Основните пазари,към които е насочен CHARLATTE AUTONOM, са промишлена и летищна логистика, които страдат от кадрови проблеми поради липса на работна ръка и се нуждаят от гъвкави решения. Като пионер в електрификацията на автопаркове в промишлени и летищни среди, CHARLATTE MANUTENTION подкрепя клиентите си за оптимизиране на тяхното представяне, като им предоставя решения за автономна мобилност.

Пиер Лахут, главен изпълнителен директор на NAVYA, заяви: „Достигането на този нов етап е резултат от съвместна проектантска работа на CHARLATTE MANUTENTION и NAVYA, извършена в пълно съответствие с бизнес стандартите. Този CE сертификат демонстрира безопасната работа на AUTONOM TRACT AT135, базиран на технологията Driven by NAVYA, и ни позволява да стартираме пазарната му реализация в контекста на нарастваща липса на квалифицирани ресурси в сектора на логистиката“.

Бастиен Дево, президент на CHARLATTE MANUTENTION, посочва: „Тази стъпка отбелязва началото на фазата на комерсиализация на AUTONOM TRACT AT135, отговаряща на нуждите на индустриалните пазари и обслужването на летища, за внедряване на безопасни, високопроизводителни решения, които генерират повишаване на производителността “.

Тиери Шнеп, Директор на проекта в Отдела за логистика на GEODIS, заявява: „Експериментът е в съответствие с философията на GEODIS - „Keep Rising“, която ни насърчава да предвидим и да се възползваме от технологичното развитие. Това ни помага непрекъснато да предлагаме иновативни решения за подобряване работата на нашите клиенти”.

<< Обратно към новините