Още 18 нови линейки Peugeot Boxer за Спешна помощ

18.10.2021

Още 18 нови линейки Peugeot Boxer за Спешна помощ

София Франс Ауто достави последните 18 от общо 280 линейки Peugeot Boxer за нуждите на Спешна помощ.В централата на София Франс Ауто на бул. Ботевградско шосе в София, Надя Божкова, изпълнителен директор Търговска дейност на дружеството, предаде на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ключовете на 18 оборудвани нови линейки.

Специализираните автомобили ще служат за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в страната. Това са последните от общо 280 медицински превозни средства по договор, които са част от модернизацията на спешната медицинска помощ в цялата страна.

София Франс Ауто, официален вносител на Peugeot за България, е изпълнител по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ.

Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

<< Обратно към новините