202 нови линейки Peugeot Boxer вече са в центровете за спешна помощ

22.12.2020

202 нови линейки Peugeot Boxer вече са в центровете за спешна помощ

София Франс Ауто достави 202 от общо 280 чисто нови линейки Peugeot Boxer за центровете за спешна помощ.


Ключовете от 20 от новите и вече оборудвани, линейки бяха предадени официално на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов от Надя Божкова, изпълнителен директор Търговска дейност на София Франс Ауто в централата на дружеството. Автомобилите ще обслужват центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Сливен.

С поредната партида на центровете за спешна помощ вече са предадени 202 от общо 280 договорени линейки. Останалите 78 ще бъдат доставени през 2021 г. Специализираните превозни средства са за модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна.

София Франс Ауто, официален вносител на Peugeot за България, е изпълнител по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

<< Обратно към новините