Роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell

12.08.2013

До края на октомври ще бъдат калибрирани цистерните на 90 търговски обекта в България

Роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell
Демонстрация на действието на робота

Роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell в България. Това стана ясно по време на демонстрация, организирана от Шел България в бензиностанцията на софийското кръстовище на бул. Сливница и ул. Опълченска...

Роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell в България. Това стана ясно по време на демонстрация, организирана от Шел България в бензиностанцията на софийското кръстовище на бул. Сливница и ул. Опълченска.

Почистването на резервоарите на всички бензиностанции Shell в България се комбинира със задължителното калибриране на вместимостта на съдовете, което според наредбите трябва да бъде извършено от всички търговци на горива на дребно у нас до края на март 2014 г. При Шел България процесът ще приключи до края на октомври 2013 г. Операцията е свързана с поетапно затваряне за по 2-3 дни на всичките 90 собствени търговски обекта на Шел България, при което ще бъдат почистени и калибрирани 450 горивни резервоара. Кампанията, която струва над 2 000 000 щатски долара бе представена от Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Шел България и Веселин Живков, технически директор на петролната компания.
Шел България е единствената компания у нас, която извършва изцяло автоматизирано всички дейности по подготовката и осъществяването на този процес, без влизане на хора в резервоарите и застрашаване на живота им. Почистването на резервоарите не е задължително по закон, но е израз на стремежа на компанията към високо качество на продаваните горива.  Почистването на горивните резервоари се извършва от специален многофункционален робот, управляван дистанционно, създаден и патентован от германската компания Huck. Роботът се задвижва от въздух и впръсква под високо налягане почистващи вещества като измива вътрешността на  резервоара за около 15 мин без пряката намеса на хора. След това роботът изпомпва течността и примесите.
Вторият етап на процеса – измерване на вместимостта на резервоарите – се извършва по „обемен“ метод, чрез двукратно вливане и изпомпване на калибрираща течност. С помощта на електронно устройство се измерва количеството й на определени интервали и така се определя вместимостта на резервоара. Обемният метод на калибриране също изключва необходимостта от влизане на хора в резервоарите. След тази процедура всеки резервоар се изсушава напълно с помощта на мощни специално сертифицирани вентилатори. След изсушаването на вътрешността на резервоара, той може да бъде зареден с гориво. Въпреки че обемният метод изисква доста време и финансови ресурси, той е единственият надежден и напълно безопасен метод за калибриране на резервоари, официално признат у нас, тъй като не излага на риск живота и здравето на хората, смятат от Шел България.
За процеса на калибриране в България се прилага и „геометричен“ метод. При него в резервоара влиза човек, който измерва ръчно геометричните му размери, на база на които се изчислява обемът. Този метод е по-бърз и по-евтин, но крие огромен риск за живота и здравето на хората, които извършват тази дейност. Съществуват и още по-модерни, бързи и ефикасни лазерни технологии за калибриране, които за съжаление, все още не са официално признати за използване у нас. Шел България работи за възможността за прилагане на този метод за бъдещи процеси на калибриране. При  лазерно калибриране на резервоарите е необходим само един ден,  въвеждането на този метод би било от полза за клиентите и пазара като цяло, тъй като няма да се налага спиране на работата на бензиностанциите за по-дълъг период.
„Почистването на резервоари за горива чрез влизане на  хора в среда с наситени горивни пари е изключително рисково и в практиката на индустрията има регистрирани фатални случаи. Подобен подход е в пълен разрез със стриктните стандарти за безопасност на Shell. Ето защо, потърсихме авангардни методи на почистване и калибриране без влизане на хора в самите резервоари за горива от началото до самия край на процеса.“, коментира Камелия Славейкова.
Калибрирането на вместимостта на резервоарите цели да бъде  сертифицирана вместимостта на всички цистерни от акредитирана лаборатория. Изискването е продиктувано от необходимостта от точна отчетност към НАП за количествата доставени и продадени горива, както и за наличните количества в резервоарите на всяка бензиностанция.
В изпълнение на това изискване през май 2013 г. Шел България, с помощта на подизпълнител – независима компания, започна процеса по почистване и калибриране на резервоарите си, който за съжаление създава временни неудобства за клиентите. До момента е извършено почистване и калибриране на резервоарите на около 40 бензиностанции Shell в Ловеч, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Асеновград и частично в София.  През август 2013 г. ще бъдат почистени и калибрирани резервоарите на обектите, управлявани от Shell в София, Стара Загора, Шумен, Ямбол и Сливен.

<< Обратно към новините