Представителството на Европейската комисия в България насърчи българските участници в Shell Eco-marathon

03.07.2013

Представителството на Европейската комисия в България насърчи българските участници в Shell Eco-marathon

На 3-ти юли ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, прие на среща студентите и учениците, участвали в европейското състезание за икономия на гориво и интелигентна мобилност „Shell Eco-marathon Европа 2013“...

На 3-ти юли ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, прие на среща студентите и учениците, участвали в европейското състезание за икономия на гориво и интелигентна мобилност „Shell Eco-marathon Европа 2013“. Той поздрави младите инженери за отличното представяне в надпреварата, екипния дух и последователността в поемането на все по-големи предизвикателства в хода на състезанието. 

И трите отбора, присъствали на срещата – от Техническите университети на София и Варна и Професионалната гимназия от гр. Чепеларе, благодариха на Представителството на Европейската комисия за интереса към възгледите им за устойчива мобилност. В знак на подкрепа към инициативата Shell Eco-marathon Представителството на Европейската комисия в България обособи специален кът за електромобила на Технически университет – София в новата си сграда. Превозното средство може да бъде разгледано на адрес ул. „Г. С. Раковски“ № 124 в София до 31 юли 2013 г. всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.  Г-н Златев сподели наблюденията на ЕК върху намаляващия брой младежи, заинтересовани да изучават технически науки в страните от Европейския съюс (ЕС). Той призна, че тенденцията е пристеснителна, особено предвид нарастващото търсене на квалифицирани инженери, математици и технически специалисти. За да адресира този проблем и в унисон с приоритетите, залегнали в европейската стратегията за развитие „Европа 2020”, ръководителят на Представителството заяви готовност да подкрепи инициативи, които помагат на студентите да развият практически умения и им дават достъп до иновации – каквато е всъщност проектът Shell Eco-marathon. Той допълни, че инициативата и възможностите, които тя предоставя на младите инженери, трябва да се полуляризират както на европейско, така и на национално ниво.
В продължение на политиката на Shell да насърчава развитието на млади технически специалисти, компанията планира да работи още по-активно по популяризиране на инженерното образование у нас, заяви г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. За целта Shell ще предложи на Министерството на образованието и науката да се сформира експертна работна група, която да идентифицира стъпки към решаване на проблема с недостатъчния брой инженерни кадри у нас. Тя ще бъде съставена от академици, представители на бизнеса и браншовите организации. В нея ще бъдат поканени и българските участници в Shell Eco-marathon Европа.

 

<< Обратно към новините