Solaris отчете стабилни резултати от продажбите през 2022 г.

15.03.2023

Solaris отчете стабилни резултати от продажбите през 2022 г.

През изминалата отчетна година компанията е продала 1492 автобуса и е генерирала приходи в размер на 696 млн. евро.


 

Струва си да се подчертае, че мнозинството от договорите, сключени от Solaris през 2022 г., са за доставка на пътнически превозни средства с изцяло нулеви или ниски емисии. За първи път в историята на компанията електрическите, водородните, тролейбусите и хибридните автобуси са надхвърлили повече от половината от общия дял на продажбите и възлизат на 55%.


 
Нарастващият дял на автобусите с ниски и нулеви емисии в структурата на продажбите на Solaris показва доброто познаване на пазара и приспособяването на производителя към пазарните очаквания. В повечето страни от ЕС делът на превозните средства за е-мобилност в транспортния микс нараства динамично през последните няколко години. Solaris, изграждайки портфолиото си в този сегмент в продължение на дълги години, е много добре подготвен за променящите се очаквания на крайните потребители. Това се потвърждава от факта, че в края на 2022 г. компанията запазва позицията си на европейски лидер в сегмента на автобусите с нулеви емисии за периода 2012-2022 г. с кумулативен дял от 14,1%. Въз основа на регистрациите на превозни средства през 2022 г. Solaris заема втора позиция на пазара на автобуси с нулеви емисии с 11,2% пазарен дял.


 
През 2022 г., както и през 2020-2021 г., повечето световни икономики бяха изправени пред безпрецедентни предизвикателства. Последните няколко месеца бяха трудни за европейския сектор за обществен транспорт и за производителите на превозни средства. В тази връзка, на първо място, Solaris следваше процедурите, които бяха създадени с цел да се осигури непрекъснатост на дейността поради пандемията и свързаните с нея ограничения. Световната криза с електронните компоненти също предизвика сериозни смущения във веригите за доставки. В допълнение, през изминалата година глобалната икономика трябваше да се ориентира и в нова ситуация, причинена от войната в Украйна. Друг фактор, който е оказал влияние върху пазарната среда, е безпрецедентно високата инфлация през миналата година, която в Полша достигна средно ниво от 14,4% през 2022 г.


 
Въпреки тези предизвикателства Solaris доказа с резултатите си от производството и продажбите, че е добре подготвен за динамично променящата се пазарна среда и е компания, която е устойчива на пазарните сътресения. През отчетния период Solaris е доставил своите продукти на клиенти от 18 държави. Сред основните получатели са били оператори от Испания, Полша, Италия, Белгия, Германия, Румъния, Естония и Латвия, Австрия и Чехия.
 
Solaris е доставил общо 401 електрически автобуса през 2022 г. Заслужава да се отбележи и фактът, че през изминалата година компанията е продала 42 водородни автобуса. Моделът с водородно задвижване Solaris Urbino 12 беше пуснат на пазара през 2019 г. Оттогава интересът към тази технология рязко нарасна, което се отразява в броя на поръчките за този тип превозни средства през 2022 г. и 2023 г.
 
Научете повече за Solaris от априлския брой на списание КАМИОНИ – на хартия и онлайн на transport-press.bg.

<< Обратно към новините