Scania отчете 15,23 млрд. евро оборот за 2022 г.

07.03.2023

Scania отчете 15,23 млрд. евро оборот за 2022 г.

Нетните продажби на Scania за 2022 г. са се увеличили с 16 процента до 170 004 млн. шведски крони, или 15, 23 млрд. евро.Коригираният оперативен доход на компанията възлиза на 15 971 млн. шведски крони (1,43 млрд. евро). Оперативните приходи възлизат на 12 375 млн. шведски крони. (1,1 млрд. евро) и е отрицателно повлиян от обезценката на бизнес дейностите на компанията в Русия.

Кристиан Левин, президент и главен изпълнителен директор на Scania, коментира:

„2022 г. беше доминирана от големи предизвикателства в световен мащаб, включително и за Scania. Войната в Украйна, COVID-19, енергийната криза, инфлацията и недостигът на компоненти доведоха до големи прекъсвания в потоците на доставки. Въпреки несигурността относно геополитическата и макроикономическата тенденция, активността на нашите клиенти остана висока през годината.

Търсенето на нашите транспортни решения е стабилно и повечето от нашите бизнес направления се представиха добре през годината. Сервизният ни бизнес нарасна с 21%, което потвърждава високата транспортна активност. Основният бизнес във финансовите услуги също остана силен с положително развитие в портфолиото. Възстановяването на пазара на автобуси продължава, дори и при туристическите автобуси, които бяха силно засегнати от пандемията.

Power Solutions достигна рекордно високи доставки с растеж на нови пазари. Търсенето на нашите камиони също остава силно, но големите проблеми с веригата за доставки и производството в Европа през годината доведоха до загуба на обеми. Продажбите на Scania за цялата 2022 година се увеличиха с 16 процента и коригирани за ефектите от продажбата на бизнес дейностите в Русия, оперативният марж възлиза на 9,4 процента. Към края на годината беше възможно да завършим продажбата на нашия търговски бизнес в Русия, а след края на годината, през януари, да приключим продажбата на руския ни финансов бизнес.

Оперативните приходи през цялата 2022 г. бяха отрицателно повлияни от проблеми във веригата на доставки, която беше дестабилизирана както от външни, така и от вътрешни фактори. Преходът в европейската индустриална система за производство на новия, високо оценен Scania Super беше един от най-големите в историята на Scania и доведе до допълнителна нестабилност в нашите и без това трудни потоци. При дестабилизирана верига на доставки и непокътнат персонал в производството, по-малкото използване на капацитета също се отрази отрицателно на финансовите резултати. За да запазим гъвкавостта и възможността за увеличаване на доставките, решихме да запазим персонала в производството през цялата година.

През годината бяха изпълнени няколко действия за управление на смущенията във веригата на доставки. През четвъртото тримесечие беше назначена специална междуфункционална работна група с пълен фокус върху осигуряването на стабилни потоци от край до край, и капацитет за доставка. Въпреки че ситуацията в глобалната верига за доставки на компоненти е все още непредсказуема, целенасочените ни действия са успешни. Доставките на камиони на Scania се увеличиха през четвъртото тримесечие с 14 процента, допринасяйки силно за подобряването на продажбите от 37 процента. Коригираният оперативен марж през четвъртото тримесечие възлиза на 10,9 процента.

С книга с поръчки, която вече е запълнена далеч напред, ние продължаваме да сме рестриктивни при пускането на поръчки, за да гарантираме прецизност на доставката и да управляваме увеличените разходи, причинени от инфлацията. Пазарният дял на Scania в Европа се възстанови донякъде с увеличения обем при камионите през четвъртото тримесечие, достигайки 13,4 процента за цялата 2022 г. През годината можехме да видим, че преминаването към устойчива транспортна система започва да се материализира.

Търсенето на нашите превозни средства като напълно електрическите, plug-in хибридите и хибридите се увеличи с почти 400 процента. Освен приема на поръчки за нашето съществуващо електрифицирано предложение, има и силен интерес към напълно електрическия камион за регионален транспорт, който представихме през 2022 г. В края на годината вече получихме почти 700 предварителни поръчки, което показва интерес към камионите, които ще започнем да произвеждаме през втората половина на 2023 г.“

<< Обратно към новините