Scania и Neste с пилотен проект за възобновяемите горива при камионите

13.02.2023

Scania и Neste с пилотен проект за възобновяемите горива при камионите

Neste и Scania тестват дигитално решение, което позволява лесното проследяване и проверката как се използват възобновяемите горива от всеки един камион.Комбинирайки данни от портала за управление на флота на Scania, заедно с данните за емисиите от горива на Neste, решението предоставя на клиентите на Scania точни и актуални данни за докладите за емисии на парникови газове (GHG) и за устойчивост.

Клиентите могат да сравнят въздействието върху климата от използването на възобновяемите горива на Neste с това на изкопаемите горива, и да проследят напредъка си към постигането на климатичните цели.
Neste и Scania тестват дигиталното решение съвместно с логистичните компании HAVI и UFF. Софтуерът комбинира данни относно това къде е бил зареден определен тежкотоварен автомобил и колко е изминал, с данни за въздействието върху климата в резултат на използването на Neste MY Renewable Diesel, вместо изкопаеми горива.

Досега беше истинско предизвикателство да се провери до каква степен камионите наистина работят с възобновяемите горива, тъй като тежкотоварните автомобили могат да променят работния си цикъл в движение като продължат да работят с изкопаеми горива. Дигиталното решение, което сега се тества, е планирано да реши този проблем.

Общата амбиция на Neste и Scania е решението да може в бъдеще да обхваща всички производители на камиони и всички видове възобновяеми горива.

Ръководителят на отдела за устойчив транспорт в Scania Якоб Трьорне отбелязва: „Целта на Scania е да стимулира преминаването към устойчива транспортна система, създавайки свят на мобилност, който е по-добър за бизнеса, обществото и околната среда. Сигурни сме, че прозрачността на данните, свързаността и партньорствата в екосистемата, са жизненоважни за ускоряване на това пътуване, където енергийната ефективност, електрификацията, възобновяемите горива, и интелигентният и безопасен транспорт са част от това решение.

В това сътрудничество нашата цел е да осигурим достъп до надеждни, точни и автоматизирани изчисления на емисиите, които могат да се използват в ежедневните операции, но също така и да докажат надеждността на възобновяемите горива в транспортната екосистема”.

<< Обратно към новините