Scania ще декарбонизира веригата си за доставки до 2030 г.

19.09.2022

Scania ще декарбонизира веригата си за доставки до 2030 г.

Scania обявява широкообхватни мерки за декарбонизиране на веригата си за доставки до 2030 г. Заедно с доставчиците си, Scania очертава амбициозна стратегия за премахване на най-големите източници на въглеродни емисии от най-често срещаните производствени материали и батерии.


 

„За пореден път Scania води по пътя на амбициозните действия в областта на климата“, казва Андреас Фолер, ръководител на отдел „Устойчивост“ в Scania. „Ние бяхме първите в нашата индустрия, които приеха научно обосновани цели за намаляване на въглерода и сега показваме правилния път като декарбонизираме нашата верига за доставки.“

Чрез анализи на жизнения цикъл Scania идентифицира четири „критични точки“ на вредни емисии – батерии, стомана, алуминий и чугун, които заедно съставляват приблизително 80 процента от въглеродните емисии, произтичащи от производствените процеси.

При електрическите превозни средства, например, батериите отговорят за половината от емисиите, докато при превозните средства с двигатели с вътрешно горене стоманата има най-голям въглероден отпечатък. Следователно тези четири точки са във фокуса на стратегията за декарбонизация на веригата за доставки на Scania.“

Целта до 2030 г. е 100 процента зелени батерии, 100 процента екологична стомана, 100 процента зелен алуминий и 100 процента зелен чугун в производството. Определението на Scania за „зелено“ изисква елиминиране на основните източници на емисии чрез използване на нови технологии, зелено електричество и/или рециклирани материали. При батериите например достъпът до зелена енергия при производството е решаващ. При производството на плоска стомана замяната на въглищата със зелен водород е ключова.

„Scania има амбициозни цели за декарбонизация за всичките си дейности, включително снабдяването на нашата верига за доставки“, казва Джон ван Росъм, ръководител на отдел „Покупки“ в Scania. „Имаме удоволствието да отбележим, че няколко от нашите настоящи и бъдещи доставчици са водещи в декарбонизацията и ще си сътрудничат с нас, за да постигнем целите.“

Стратегията и целите за декарбонизация на веригата за доставки първоначално обхващат производството на Scania в Европа, но постепенно ще бъдат разширени до производството в Китай и Латинска Америка.

<< Обратно към новините