TRATON GROUP с печалба от 1.5 млрд. евро

04.11.2019

TRATON GROUP с печалба от 1.5 млрд. евро

TRATON GROUP оповести резултатите си за първите девет месеца на 2019 г. Продажбите на групата са се повишили с 8% до общо 179 100 превозни средства (при 166 300 за деветмесечието на 2018-а).

Основната причина е рязкото увеличение на продажбите на основните пазари в Бразилия и Европа (Германия, Франция и Великобритания). Освен това, продажбите на MAN TGE са нарастнали повече от два пъти. Приходите от продажби на TRATON GROUP с 6% повече, достигайки до 19,8 милиарда евро (18,6 евро). Групата отчита оперативна печалба от 1,5 (спрямо 1,1 евро) милиарда, което е увеличение с 34 процента.

Оперативната възвръщаемост на продажбите се е покачила до 7,5 (5,9)%. На коригирана основа оперативната печалба се подобрява с 20%, а оперативната възвръщаемост на продажбите с 0.8 процентни пункта. Данните от предходната година се повлияха от разходите в размер на 115 милиона евро за преструктуриране на дейности в Индия. Нивото на приетите поръчки намалява с 6%.

„Въз основа силното развитие на продажбите на единици превозни средства, и доброто представяне на групата като цяло, потвърждаваме целите си за 2019 г. В същото време интензивно се подготвяме за много по-трудна пазарна среда през 2020 г.", заяви Андреас Реншлер, изпълнителен директор на TRATON и член на управителния съвет на Volkswagen AG.

Бизнес сегментът генерира приходи от продажби в размер на 19,5 (17,8) евро милиарда и оперативна печалба от 1,377 (980) милиона евро. Положителните приходи са резултат от увеличените обеми и подобрения продуктов микс. Подобрената ефективност заради премахването на затрудненията в доставките и края на паралелното производство в Scania също оказва положително въздействие.

Бизнесът е бил възпрепятстван от увеличаването на разходите, свързани с инфлацията, и с по-високата амортизация, както и разходите във връзка с производствената подготовка за новите поколения камиони и автобуси на MAN Truck & Bus.

Сегментът за финансови услуги генерира оперативна печалба от 105 (102 €) милиона и приходи от продажби от 635 (573) милиона евро. По-голямото портфолио и валутните ефекти се отразяват положително на оперативната печалба, докато по-ниските маржове и по-високите оперативни разходи са обратно действащи фактори.

MAN Truck & Bus генерираха продажби от 76 500 (72 000) превозни средства, увеличение с 6%. Продължаващото засилено търсене на серията ванове MAN TGE допринася за това представяне.

Приходите от продажби нарастват с 4% до 8,0 милиарда евро. Оперативната печалба е с + 6% на годишна база, до 284 млн. евро, което води до оперативна възвръщаемост на продажбите от 3,6 %. Положителните ефекти от увеличението на приходите от продажби частично се компенсират от неблагоприятната продуктова комбинация и трудната пазарна среда. По-високите разходи за подготовката на новото поколение камиони и автобуси също играят роля.

Scania Vehicles & Services увеличи продажбите си с 9% до 74 700 (68 600) превозни средства. Приходите нарастват с 12% до 10,4 милиарда евро, а оперативната печалба е с 36% повече, до 1,2 млрд. евро. Оперативната възвръщаемост на продажбите се е повишила с 11.6 %, като увеличението на приходите, подобрената пазарна комбинация и валутните ефекти влияят положително върху печалбите. Успешното представяне на новото поколение камиони Scania в Латинска Америка и Азия означава, че предишното паралелно производство на стари и нови серии е изцяло приключило.

Volkswagen Caminhões e Ônibus е повишила продажбите си с 15% до 31 600 (27 400) превозни средства, докато приходите нарастват до 1,3 милиарда евро. Volkswagen Caminhões e Ônibus генерира оперативна печалба от 30 милиона евро. Тази цифра включва 13 милиона евро от възстановяване на резерва за преструктуриране.

<< Обратно към новините