Прайм технолоджийс стартира партньорство с Komptech

26.02.2019

Прайм технолоджийс стартира партньорство с Komptech

От февруари 2019 г. Прайм технолоджийс е официален представител на Komptech за България. На нашия пазар българската фирма ще предлага цялата гама на австрийския производител от машини и системи за рециклиране на отпадъци.

Komptech е водещ международен доставчик на техника и системи за механична и механично-биологична преработка на твърди отпадъци, както и за преработка на биомаса като възобновяем енергиен източник. Продуктовата гама включва над 30 различни вида машини, които покриват всички ключови процеси в съвременното рециклиране на отпадъци: шредиране, сепариране и биологично третиране.

Оборудването, произвеждано от австрийската компания, се използва успешно за приложения като компостиране, ферментация, преработка на биомаса, механична и механично-биологична преработка на отпадъци, преработка на гориво от отпадъци, преработка на отпадъци от дървесина и специални приложения с натрошаване и сепариране.

Komptech е създадена през 1992 г., като в същата година се появява и първият й продукт – компостообръщач. В следващите пет години към продуктовата палитра се добавят бавнооборотните шредери, а през 1999 г. пресевни машини и сепаратори. Две години след това на пазара са въведени и първите чипъри. В отговор на постоянно разширяващото се търсене Komptech постепенно увеличава гамата и моделите си, за да удовлетвори в най-голяма степен потребностите на клиентите.

<< Обратно към новините