Първите нови автобуси MAN идват през май

сп. Камиони, 2014, Бр. 3
11.04.2014

Слав Монов, изпълнителен директор на Столичен автотранспорт ЕАД:

Първите нови автобуси MAN идват през май

Подновяването на автобусния парк няма да спре с тази доставка, казва изпълнителният директор

Договорът за доставка на 126 нови съчленени газови автобуса за София бе подписан на 28 февруари 2014 г. MAN Truck and Bus спечели проведения през миналата година конкурс за обществена поръчка, организиран от Столичен автотранспорт ЕАД. Сега предстои поетапна доставка и пускане в движение на новите MAN Lion’s City, с които средната възраст на автопарка на общинската фирма ще падне до 3 години. За една от най-големите поръчки на нови автобуси в историята на столичния градски транспорт списание КАМИОНИ разговаря със Слав Монов, изпълнителен директор на Столичен автотранспорт ЕАД.

– Сделката за 126 газови съчленени автобуса за София е може би най-голямата в новата история на столичния градски транспорт. Как стана възможна тя?
– Получихме покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда 2007–2013 г. – Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт. Бенефициент е Столична община, а ние сме „партньор“. Управляващ орган по тази програма е Министерството на околната среда и водите. Заслугата за успешната процедура е изцяло на министерството и на Столична община.

– Конкурсът премина през перипетии – първо бе отлаган заради липса на кандидати. Накрая след обжалване Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препоръча отстраняването на победителя от конкурса. Какво обаче накара Столичен автотранспорт в този момент да остане твърдо на позицията си, да обжалва това решение пред Върховен съд и да спечели?
– В срока за подаване на оферти в обявената процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) имаше подадена само една оферта. С цел създаване на по-конкурентна среда, възложителят удължи срока за подаване на офертите, което е допустимо по ЗОП. След това постъпи втората оферта. След избора на изпълнител на поръчката имаше обжалване пред КЗК от класирания на второ място кандидат. На втората инстанция – Върховен административен съд, беше отсъдено в наша полза и така беше подписан договорът с класирания на първо място от нас участник – MAN. През цялото време бяхме убедени в това, че решението на комисията по избора на изпълнител е правилно. Ако нещата не се бяха развили в положителна посока, имаше опасност процедурата да се проточи във времето и осигуреното финансиране по европейската програма да бъде изгубено. Но държавните институции се справиха добре със сроковете, защото общественият интерес е най-важен. Сега всичко е финализирано, парите са осигурени и сделката вече е факт.

 

– Кога очаквате да дойдат и да излязат на работа първите автобуси MAN и докога ще бъде изпълнена цялата доставка?
– Надяваме се първите автобуси да пристигнат до края на май 2014 г. По договор останалите автобуси трябва да идват на партиди до 12 месеца от подписването на договора. Евентуално последната партида ще пристигне през февруари 2015 г.

– С какво оборудване ще бъдат автобусите, какви ще са автоматичните предавателни кутии?
– Автобусите са MAN Lion’s City G CNG, съчленени, 18-метрови, с по 4 двойни врати, изцяло нископодови. Двигателите, работещи изцяло на природен газ, са с мощност 310 к.с. и покриват еконормите Евро-6. Газовите бутилки са от композитни материали и са разположени на покрива. Оборудването включва електронни информационни табели за указване на маршрутите с възможност за изписване на кирилица и латиница, аудиосистема за информационно обслужване на пътниците, климатик, механична рампа за инвалиди на втора врата… Общата пътниковместимост е 145 души – седящи и правостоящи. Предавателна кутия е автоматична – Voith D864.5, четиристепенна.

– Значи ли това, че ще продължите да развивате опита, който има Столичен автотранспорт в обслужването на предавателни кутии Voith?
– Да, ще продължим да развиваме тази дейност. Също така отделението за ремонт на автоматични предавателни кутии, което се намира в Автобусно поделение Малашевци е специализирано в ремонта и на автоматични предавателни кутии от марките ZF, Mercedes-Benz и Renk-Doromat.

– Предвидено ли е оборудване за валидиране на електронни карти за пътуване, или то ще се монтира допълнително?
– Ще се монтира допълнително. В момента Център за градска мобилност провежда конкурс обществена поръчка за избор на изпълнител. В договора за доставка на автобусите MAN е предвидено окабеляване до необходимите места за монтиране на устройства за проверка на превозни документи.

– Каква е климатизацията при новите автобуси? От какви наредби се определя каква трябва да е температурата в превозното средство през лятото и през зимата, която водачът трябва да поддържа с климатика?
– Няма наредба, с която се определя каква трябва да е температурата в превозното средство. В конкурсните изисквания, потвърдени от изпълнителя и разписани в договора за доставка, е записано, че отоплението в салона трябва да осигурява минимално плюс 15 градуса при външна температура минус 25 по Целзий. Охлаждащата мощност на климатика на чаканите автобуси е – общ капацитет на охлаждащата климатична система – 43 кВт. Климатичната инсталация включва предна кутия, два изпарителя, монтирани на покрива агрегати. Досега в автобусите, експлоатирани от Столичен автотранспорт, не е имало климатици, нямаме практически опит в това отношение, но считаме, че при климатичните условия в София – малко дни с много високи температури над 40 градуса, климатичната система на новите автобуси ще удовлетвори напълно пътниците.

– Доволен ли сте от избора на марката MAN? Тя е доказана, но е сравнително по-рядка за софийския градски транспорт. Как ще организирате обслужването, доставчикът ще обучи ли ваши кадри за обслужване, ремонт и експлоатация?
– Марката MAN съвсем не е непозната за нас. Ние експлоатираме повече от 15 години 30 броя съчленени автобуси MAN SG262, 21 броя единични MAN SL232, 3 броя MAN SL200, като имаме и един брой двуетажен MAN SD200, който не е от схемата на масовия градски транспорт. Също така автобусите Чавдар-141 са с двигатели MAN. Убедени сме в здравината, сигурността и дълготрайността на автобусите от тази марка. Гаранцията на автобусите и силовата линия е 2 години, а на антикорозионното покритие – 10 години. Гаранционното обслужване ще се извършва в официално оторизираната сервизна база на МВБ Трак & Бъс България АД в София. Договорено е обучение на 6 инструктори на водачи и 20 сервизни работници в София.

– Какви ще са сроковете за амортизация при новите автобуси?
– Амортизацията на автобусите за масов градски транспорт при всички случаи зависи от града, в който се експлоатират – натовареност с пътници, състоянието на улиците, теренът – има ли наклони, климатичните условия и др. За новите автобуси е заложено да бъдат експлоатирани минимум 10 години или до
800 000 км пробег.

– Защо се насочихте към газови двигатели, дизеловият двигател Евро-6 също е доста екологичен?
– Използването на природен газ като заместител на традиционните течни горива като начин за намаляване замърсяването на околната среда от производствената дейност е един от дългосрочните ангажименти на Столичен автотранспорт ЕАД, започнал преди повече от 15 години. Част от автобусите с морално стари двигатели – стандарт Евро-0, са преустроени за работа с двойно гориво, а една част работят само на природен газ. Природен газ се използва вече повече от 8 години за локалната отоплителна централа в поделение Малашевци. Може да се каже, че използването на природен газ като енергоносител е традиция в Столичен автотранспорт ЕАД. Експлоатационните разходи за дизелов двигател стандарт Евро-6 не са по-ниски от тези на газовите двигатели. За постигане на този стандарт се използват доста скъпи елементи – горивни системи Common Rail трето поколение, системи за свръхпълнене, каталитични системи, системи за AdBlue и др. Електронната система за управление на подаването на гориво при двата типа двигатели e съпоставима.

– Като гориво метанът е по-евтин… Пресмятано ли е какъв е икономическият ефект от газовите двигатели в сравнение с дизеловите?
– Опитът ни от експлоатация на автобуси с чисто газови двигатели стандарт Евро-5, работещи със сгъстен природен газ, не показва голяма разлика по отношение разходите за обслужване и поддържане в сравнение с автобуси с дизелови двигатели стандарт Евро-4. Това е така, защото ако едно нещо е по-скъпо при единия тип, при другия не е. Същото е по отношение на трудоемкостта на операциите по техническото обслужване. На този етап икономическият ефект от използването на природен газ като разлика в цената на горивата е правен на база фактически разходи на еднотипни автобуси при работа на дизелово и газово гориво. По отчетни данни за 2013 г. средният експлоатационен разход на автобус Мерцедес О305G (на възраст над 30 години) с дизелов двигател е 45,51 л/100 км, а с газов двигател е 50,12 кг/100 км. Средно претеглената доставна цена на дизеловото гориво за 2013 г. е 2,00 лв./л без ДДС, а на природния газ е 0,92 лв./кг. Средният годишен общ пробег на един автобус от тази марка е 50 хил. км. При такива изходни данни за един автобус при работа на дизелово гориво са необходими 11 377 лв. годишно за гориво, а при работа на природен газ – 5012 лв., т.е. с 6365 лв. по-малко. Пренесени върху 126 автобуса, тези данни показват, че за една година ще бъдат спестени около 801 990 лв. от гориво. Ефектът е по-голям при по-висок среден годишен пробег.

– Как е организирано снабдяването с газ в Столичен автотранспорт?
– През последните 15 години в зависимост от възможностите за финансиране на използването на природен газ на отделни етапи са изградени разпределителни газопроводи до територията и на трите поделения на Столичен автотранспорт. Имаме изградени две компресорни станции. В поделение Дружба е увеличен капацитетът на действащата компресорна станция за бавно зареждане с доставка на втори компресорен модул. В поделение Земляне е изградена компресорна станция с четири поста за бързо зареждане. За поделение Малашевци е доставено оборудването за изграждане на компресорна станция с четири поста за бързо зареждане и има издадено разрешително за проектиране.

– Какви автобуси и по кои линии ще заменят новите MAN?
- Съгласно разработените програми за поетапно подновяване на автобусния парк се предвижда изваждането от експлоатация най-напред на автобусите на възраст над 20 години – Ikarus 280, Mercedes-Benz О305G и Чавдар 141.

Линиите, които ще обслужват новите автобуси, са най-натоварените градски линии с номера 11, 76, 83, 102, 88, 113, 213 и 305, а след пускането на компресорната станция в Малашевци и линии 94, 120 и 280. След доставката на новите съчленени автобуси, съществуващите съчленени автобуси на възраст под 15 години ще бъдат дислоцирани и предислоцирани в трите поделения, така, че да се извадят от експлоатация споменатите по-горе автобуси и да се гарантира нормално зареждане на газовите автобуси от ведомствените компресорни станции. На практика ще подменим всички стари съчленени автобуси.

– Колко са в момента автобусите на Столичен автотранспорт на линия и в резерв?
– За изпълнение на транспортната задача Столичен автотранспорт ЕАД разполага с 558 автобуса, от които 295 съчленени и 263 единични. В час пик по зимни разписания по експлоатационен план за първо тримесечие на 2014 г. на работа по разписание са 397 автобуса или 71 % от наличния парк. Резервът от 29 % се поддържа за компенсиране на непредсказуеми по продължителност текущи ремонти и за покриване на маршрути или части от тях на трамвайния и тролейбусния транспорт, както и за бързи действия при бедствия и аварии. С част от автобусите се извършват и пътнически превози извън обществените – по договори и случайни заявки.

– Каква част от автобусите са от легендарната марка Ikarus, за които можем да кажем, че си отиват?
В момента Столичен автотранспорт ЕАД при извършване на обществени пътнически превози експлоатира 50 автобуса Ikarus 280, които представляват 9 % от общия парк и 17 % от броя на съчленените автобуси.

– Каква част от автобусите в автопарка са купувани като нови и каква – като втора употреба?
– От съществуващия парк за извършване на обществен пътнически превоз като нови в различни периоди са доставени 372 автобуса, а като автобуси втора употреба са доставени 186 или над една трета от общия брой.

– Каква е средната възраст на автобусите на Столичен автотранспорт и на колко години и километри са най-старите возила?
– Средната възраст на съществуващия автобусен парк е 21 години – 23,7 години на съчленените автобуси и 17,9 години на единичните. На възраст над 34 години са автобусите Mercedes-Benz О305 и О305G. Доставени са като втора употреба и са на пробег от началото на пускането им в експлоатация над 1 850 000 км. Следващите по възраст са Ikarus 280 – на по над 26 години и на пробег от началото на пускането им в експлоатация над 1 550 000 км. След доставянето на новите MAN за належаща подмяна ще останат 25–30 броя или под 10 на сто от съчленените автобуси.

– Ще продължите ли с обновяването на автопарка и с какви темпове?
Подновяването на автобусния парк няма да спре с доставката на тези автобуси. Предвижда се значителна подмяна и при единичните автобуси. В момента се прави икономическа експертиза за възможностите за доставка на 120 нови единични дизелови автобуса стандарт Евро-6. Добре е да има баланс между броя на автобусите на газ и на дизел, за да има алтернатива при използваното гориво.

– Колко е в момента реалната себестойност на превоза в София?
По утвърдената от Столичен общински съвет икономическа рамка за 2014 г. за Столичен автотранспорт ЕАД е определена цена на километър маршрутен пробег 3,06 лв.

Лъчезар Апостолов

<< Обратно към новините