ЦАРският болт и седлото

сп. Камиони, 2013, БР. 7
10.09.2013

ЦАРският болт и седлото

ЦАРският болт е черноработник, въпреки, че „Да живееш царски” в нашите представи е да нямаш грижи, лишения и да ти е позволено всичко...

ЦАРският болт е черноработник, въпреки, че „Да живееш царски” в нашите представи е да нямаш грижи, лишения и да ти е позволено всичко

Какво прави царският болт?
Той свързва механично полуремаркето  с влекача. Самият царски болт (Kingpin, а според стандарта - присъединителен болт за полуремаркета), трайно съединен с полуремаркето, влиза и се фиксира в специален отвор в лафета (седлото), който пък е разположен в задната част от влекача [KP-9-1 или двете KP-11-1 и FW-3-1]. Връзката трябва:
• успешно да понася и предава всички сили, породени от натоварването и движението на композицията (на първо място вертикалния товар (А) и силата, с която влекачът тегли полуремаркето при потегляне, ускорение и изкачване (С) , също част от силата при спиране (D), особено при несъгласувани параметри на спирачките на влекача и полуремаркето [FW-5-1], както и др. сили). Част от тези сили са статични (вертикалната сила А от натоварването на полуремаркето), други са динамични (C и D). При завиване и маневри надлъжната сила значително се отклонява от надлъжните оси  на едно от двете превозни средства;
• да позволява относително завъртане на влекача спрямо полуремаркето при завиване (FW-5-2 или FW-10-1);
• да позволява относително преместване между влекача и полуремаркето при промяна на наклона на пътя и преодоляване на гърбици, дупки и т.н. При преход към изкачване лафетът трябва да може да се завърта в надлъжна посока дотолкова, че да осигури ъгъл на свободно завъртане между влекача и полуремаркето не по-малък от 6° [FW-9-1], а при слизане този ъгъл [FW-9-2] трябва да бъде поне 7°;
• да поема и страничното наклоняване на полуремаркето спрямо влекача (FW-5-2, дясната част или FW-10-2). Допуска се до 3° завъртане между влекача и ремаркето. При стандартен лафет това се получава в резултат от хлабини в устройството, което заключва царския болт, от деформации на каучуковите елементи и вертикално преместване на царския болт и ключалката.   
В резултат царският болт и лафетът [FW-5-4] работят като шарнирна връзка, подложена на комбинация от срязване, огъване, смачкване…
Изходна стойност за оразмеряване и динамично изпитване на елементите на връзката „царски болт-лафет” по директива  94/20/ЕС и Правило 55/001 на ЕИК е максималната сила D, която двойката трябва да може да предава. За седлови прикачни устройства тя се определя по формулата:

D = g x 0,6 x T x R / (T + R – U) [кН]

където:
g е ускорение вследствие земното притегляне (9,81 м/сек2);
Т (т) е обща технически допустима маса на влекача, вкл. вертикалното натоварване от полуремаркето;
R (т) - обща технически допустима маса на пълното полуремарке;
U (т) – вертикалното натоварване на седловото прикачно устройство (лафета).

Един пример с данни, взети от практиката [FW 6-1 и 6-2]:
T = 16 т (собствена маса на влекача 7 т плюс 9 т натоварване върху лафета)
Допустимата пълна маса на полуремаркето R = 31 т (9 т върху лафета и 22 т върху задните мостове)
Натоварване на лафета U = 9 т

D = 9,81 x 0,6 x 16 x 31 / (16 + 31 – 9) = 76,83 кН за композиция с пълна маса 38 тона.

На болта трябва трайно да бъде маркирана стойността на D, при която е изпитан. За да работите безопасно, D на болта трябва да надхвърля стойността, която се пресмята по посочената формула за максимално натоварена композиция. Повечето премиум продукти на пазара са тествани с около два пъти по-високи стойности на D.  

Царският болт…
Този отговорен елемент пренася голяма сила и работи при тежки условия. Затова премиум марките произвеждат царските болтове от специални високолигирани, ковани стомани (напр. SAF-Holland (+GF+) използват хроммолибденова 42CrMo4), подложени и на термообработка. Така се осигурява ефективно съчетание от якост, твърдост и устойчивост на износване. Производственото оборудване е прецизно, стриктен е и контролът, в т.ч. и на готовата продукция. Изискванията към основните и присъединителни размери на царските болтове са определени в индустриалните стандарти DIN 74080, DIN 74083 и ISO 337, ISO 4086.
Конструкцията е съставна, от 2 части - самият царски болт, който преминава в главина с отвори за скрепителни елементи, и кръгла основа (фланец), към която се закрепва с помощта на оригинални винтове, доставени от производителя (обикновено 8 бр.). Винтовете се затягат с точно предписан въртящ момент и обикновено са осигурени срещу саморазвиване със специална лента по резбата, без пружинни шайби или други средства.
Този комплект се заварява към плъзгащата плоча, захваната към рамата на полуремаркето [примерно оформяне вж. Kingpins- 10]. Директното закрепване с винтове към фланеца позволява при необходимост царският болт да се смени лесно отдолу.

Лафетът
Обикновено той се монтира на фиксирано място, към допълнителни L-профили, поставени от производителя в задната част на рамата на влекача. Т.нар. „плъзгащи” лафети могат да се придвижват напред-назад [FW-12-1], за да се получи различна дължина на композицията и/или да се промени натоварването на влекача. При конвенционален монтаж по ISO лафетът лагерува на две опори, захванати с по 6 болта към основна (монтажна) плоча [FW-11], която пък е закрепена към L-профилите. В Европа монтажните плочи най-често са профилни, със собствена височина 22-40 мм, която повишава и общата височина на монтажа [FW-13-1-горе]. При директен монтаж (без плоча) лафетът се разполага направо на височината на рамата или на L-профилите [FW-13-1-долу].   

Грижете се за лафета и болта
Всяка натоварена механична конструкция изисква периодична проверка и грижи. +GF+ (Georg Fischer), производител на едни от най-качествените седла и болтове, предписва повърхността на плочата и заключващият механизъм да се гресират достатъчно преди първото куплиране и впоследствие редовно, на всеки 5000 км (!). Преди всяко следващо гресиране старата грес грижливо да се отстранява с шпакла.
Да се ползва бавно старееща грес за високо налягане с добавки на молибден дисулфид (MoS2) или графит, напр. MOTOREX MOLY 218, SHELL RETINAX HDX2, Renolit FG 150 или Renolit LZR 2 H (последната се препоръчва за системи с централно мазане). Лагерните греси са неподходящи!
При всяко мазане основата на лафета и плочите на полуремаркето да се проверяват за признаци на повреди. Износените или повредени части заменяйте с оригинални резервни части!
Проверявайте функционалната годност на лафета на не повече от 50 000 км в зависимост от пробега и натоварванията. Препоръчва се седлото да се оглежда на всеки 25 000 километра.
Царският болт не изисква особени грижи, но с течение на времето се износва и хлабините във връзката се увеличават. Дали е за смяна, ще ви кажат хората в специализираните сервизи, когато ремаркето минава преглед - те разполагат и със съответните измерителни инструменти. Не рискувайте с алтернативни части: оригинален царски болт +GF+ струва всичко на всичко 95 лева! Внимателно проверете маркировката на петата на болта: трябва ясно да се вижда (DSC_344) кой е производителят (в случая +GF+), допустимата стойност на D (D=162,4 kN), класът (H 50-X, т.е. свързващ щифт с размер 50 мм/2” за седлови теглително-прикачни устройства според терминологията на Директива 94/20/ЕО), коя страна е издала одобрението (е1- в Германия).
При седлата най-често се износват ключалките. За тях се предлагат ремонтни комплекти, съответстващи за различните типове.
Производителите препоръчват всички подобни дейности да се правят в специализирани сервизи, където кадрите са подготвени, а влаганeто на части и извършваните операции се документират.  

По-малко грижи
Ако искате да полагате по-малко грижи за седлото, изберете модел, който не изисква често гресиране/NoLube-Fifth Wheel, напр. GF-SK_S-36-20 NoLube. Това е възможно благодарение на специалните компоненти за износващата се (горна) плоча, като и за заключващия механизъм и лагерните вложки, свързващи лафета с двете опори.
Друга възможност е прилагането на система за автоматично периодично мазане. Плочите на лафетите Holland (+GF+) с предварително пробити отвори позволяват такава система да се монтира и допълнително. 

 

По информация, предоставена от SAF-HOLLAND Bulgaria EOOD

Радослав Гешов

<< Обратно към новините

Галерия