ZF Aftermarket и новата генерация в мобилността

21.09.2021

ZF Aftermarket и новата генерация в мобилността

ZF произвежда цялостни системни решения, позволяващи на автомобилите да виждат, мислят и действат, за да създадат мобилност от следващо поколение.


 

Автомобилната индустрия претърпява трансформация към икономика, базирана на данни, в която дигиталните решения стават толкова важни, колкото и класическите технологии за превозните средства. ZF произвежда цялостни системни решения, позволяващи на автомобилите да виждат, мислят и действат, за да създадат мобилност от следващо поколение.

Това дава възможност на ZF Aftermarket да предвиди предизвикателствата пред бранша и да подготви партньорите си на ранен етап да се адаптират към промените.

Експертите групират пет основни технологии, които ще оформят бъдещия пазар на мобилност под съкращението „CASES“: Свързани, Автономни, Споделени, Електрически и Устойчиви. Филип Колпрон, ръководител на отдела за следпродажбено обслужване на ZF, обяснява: „Тези технологии са революционни за цялата ни индустрия, защото предлагат завладяваща алтернатива на настоящия автомобилен „пейзаж“ и същевременно запазват ресурсите и намаляват емисиите.“ Тази мобилност от следващо поколение е реалност, отчасти благодарение на продуктите и решенията на ZF.

Автономно шофиране - бъдещето вече е тук

Автономните транспортни системи (ATS) от ZF се използват от 1997 г. и вече са транспортирали над 14 милиона пътници. Благодарение на цялостното си оборудване, което включва сензори, системи за подпомагане на водача и електрически задвижващи механизми, и мрежови свързаности с производителите и инфраструктурата, тези превозни средства биха могли да послужат като модел за всички бъдещи леки автомобили, ванове и автомобили за работа.

Комплексността на тези превозни средства означава, че техните оператори вече не могат да разчитат на класическата ремонтна поддръжка от автомобилни сервизи. Те изискват цялостна дигитална поддръжка през целия експлоатационен живот. Това включва услуги като интелигентен контрол на автопарка, прогнозна поддръжка и онлайн актуализации. По този начин бизнесът на сервизите от миналото се превръща в Next Generation Aftermarket. Тази нова тенденция се характеризира с поддръжка на все по-сложни превозни средства, професионално организиран бизнес на автопаркове вместо индивидуални частни клиенти, и нови участници, например от сектора на е-търговията.

Мобилността като услуга: превантивна и прогнозна поддръжка от ZF Aftermarket

В съответствие с цялостния подход на ZF за комплексно обслужване, се предлага цялостно продуктово портфолио. То включва отделни части, като сензори, системи за подпомагане на водача и електрически задвижвания, както и софтуерни услуги, превантивна и прогнозна поддръжка, и ремонт. След неотдавнашното придобиване на WABCO, ZF вече предлага водещо портфолио от продукти и услуги за автомобили за работа и на вторичния пазар.

ZF Aftermarket предоставя не само услуги за ATS, но и за други приложения, които вече са в серийно производство или са планирани: самоуправляващи се ванове, превозни средства за промишлени товарни превози и селскостопанска техника. Това е мястото, където ще се развие и нов пазар за партньорите на ZF.

"Високоефективните приложения без водачи, управлявани от бази данни -като роботаксита или совалки - задават нови хоризонти за мобилност. ZF Aftermarket поддържа непрекъснатото внедряване на превозни средства CASES чрез разширяване на инфраструктурата, но и като предлагане на услуги за поддръжка на софтуера и хардуера на ориентираните към бъдещето приложения “, коментира Филип Колпрон.

Компанията предава този опит и на своите партньори в обслужването - например с курсове за обучение по теми като системи за подпомагане на водача или задвижвания с високо напрежение. Тази тема е включена в ZF Aftermarket Live, онлайн платформата на ZF, която ще работи паралелно с Automechanika Digital Plus.

Повече по темата четете в следващия брой на списание КАМИОНИ.

<< Обратно към новините