Брюксел се противопоставя на освобождаването от пътни такси в Германия

28.09.2020

Брюксел се противопоставя на освобождаването от пътни такси в Германия

Според Европейската комисия удължаването на срока за освобождаване от пътни такси в Германия за камиони, работещи на LNG или CNG нарушава законодателството на ЕС.

Чистият транспорт трябва да се насърчава по технологично неутрален начин “, заяви говорителят на Европейската комисия. „Европейската комисия отхвърля продължаването на освобождаване от пътни такси за камиони, работещи на LNG (втечнен природен газ) и CNG (сгъстен природен газ) от страна на Германия.

Според Брюксел, съгласно ревизираната директива за Евровинетка, изключения за товарен транспорт, като въведеното в Германия, не са разрешени, съобщава Dekra. Регламентите на ЕС дават възможност на държавите-членки да освободят превозни средства без емисии от такси за ограничен период от време, но, както отбелязва ЕК, камионите на втечнен и сгътен природен газ не са превозни средства с нулеви емисии.

Ако такова освобождаване се третира като част от текущата работа по преразглеждане на Директивата за Евровинетка, газовите камиони трябва да бъдат третирани въз основа на действителните им емисии, обясни говорителят.

Така че, ако тези превозни средства отделят по-малко отработени газове от дизеловия камион, може да се приложи отстъпка в зависимост от емисиите.

Освобождаването от пътни такси за превозни средства на зелен газ е в сила от началото на 2019 г. и трябва да изтече в края на тази година. Въпреки това германското правителство реши през май да удължи това освобождаване до края на 2023 г. Междувременно, с оглед на това облекчение, много превозвачи решиха да закупят превозни средства на втечнен или сгъстен природен газ, или да инсталират газова система в дизеловите си камиони.

Освен това на германския бизнес бяха предложени субсидии за закупуване на камиони на LNG или CNG. Европейската комисия призовава германското министерство на транспорта да премахне облекчението. Както обяснява бизнес вестникът Handelsblatt, Брюксел позволява максимална отстъпка от 50% за превозните средства на газ.

<< Обратно към новините