Нови данни за въвеждане за ППС над 3,5 т в Унгария

12.02.2019

Нови данни за въвеждане за ППС над 3,5 т в Унгария

От 3 февруари 2019 година се изисква въвеждането на нови данни за превозните средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

С цел подобряване на контрола и модернизиране на събирането на такси националният оператор за събиране на пътни такси в Унгария - National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) стартира програма за развитие, насочена към неправилно зададените екологични категории в системата HU-GO, чрез която се събират пътни такси за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Във връзка с това от 3 февруари 2019 г. на електронната страница HU-GO.hu всички клиенти, които регистрират превозно средство с чуждестранен регистрационен номер или променят данните за вече регистрирано превозно средство задължително въвеждат нов вид регистрационни данни - марка, година на производство, номер на шаси и свидетелство на регистрация на превозното средство.

Исканата информация е с цел потвърждаване точността на посочената от клиента екологична категория на превозното средство. При проверка на правилността на екологичните категории в Унгария, като допълнение към налагането на глоба, системата HU-GO, заедно с информирането на клиента, автоматично ще коригира екологичната категория. В случай на клиенти, които не спазват задължението си за въвеждане на данни в съответствие с Директивата за евровинетката, системата ще налага на превозното средство тарифа с пътна такса според най-ниската екологична категория до изпълняване на задължението за въвеждане на правилни данни за съответното превозно средство.

<< Обратно към новините