Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

Бъдещето на сигурността

сп. Логистика, 2013, бр.5
13.06.2013

Биометрията може да даде временен достъп на конкретен посетител или разрешение за движение в определени зони

Технологията е ключова при изграждането на системите за електронна сигурност. В наши дни оперативната съвместимост и добрата интеграция на устройствата позволяват на корпоративния мениджмънт да се довери на нови продукти за контрол на достъпа. Какви са най-важните аспекти от света на биометричните технологии?

[✕]

Технологията е ключова  при изграждането на системите за електронна сигурност. В наши дни оперативната съвместимост и добрата интеграция на устройствата позволяват на корпоративния мениджмънт да се довери на нови продукти за контрол на достъпа. Какви са най-важните аспекти от света на биометричните технологии?Броят на приложенията, които изискват акредитация вътре в логистичните центрове, непрестанно расте. Електронните чет-ци са се използвали главно за контрол на достъпа до гаражите или защита на административни или производствени помещения. Днес тази технология служи за достъп до електронна информация, плащане на услуги, контрол на работното време и дори за обезпечаване на здравни картони и лекарства.

 


Всяко лице е ключ


До 2017 г. бизнесът с биометрични технологии от ново поколение може да достигне оборот от 14 млрд. щ.д., прогнозират специалисти. Благодарение на комплексните сензорни приложения крайните потребители все повече се доверяват на такива „умни“ решения. Биометричното разпознаване в някои държави се използва при идентификация на пациентите, когато по електронен път се издават или изпълняват рецепти. Например в САЩ мултиспектралните биометрични сензори се използват от повече от 2000 медицински лица за контрол и изписване на лекарства. Затова бизнесът с лекарства и медицински изделия, както и електронните картони са едно от все по-застъпените приложения на биометрията.
Идентификацията с биометрични сензори печели привърженици и в България. „За да направите точна справка за работното време на служителите си, се изисква много време. През софтуер, свързан с биометрични четци, това става много бързо. Просто избираме периода и според предварително зададено работно време получаваме точни резултати“, каза Румен Гумнеров, мениджър продажби в Полимекс Холдинг. Компанията предлага биометрични системи за контрол на достъпа чрез идентификация на пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Технологията позволява да се отчита работното време на служителите на фирмата, като отпада възможността за злоупотреба с размяна на картите. Същевременно сигурност-та е много по-висока, защото безконтактните ASK ID карти, предлагани на пазара, могат да бъдат дублирани или копирани.

 Искате кафе, давате пръст


Екипът на Полимекс използва находчиво технологията с биометричното разпознаване. Фирмата интригува бизнес партньорите си, като е свързала биометрична система с вендинг машина. Когато предложиха на екипа ни кафе, имахме възможността да видим реално как с помощта на пръстов отпечатък се поръчват напитките и се извършва таксуването. Тази изобретателност само потвърждава, че биометричната идентификация има все по-голямо място както в бизнеса, така и в делника ни.

 

 

Биометричен терминал за контрол
на достъп и работно време,
базиран на лицево разпознаване,
ASK RFID и ПИН идентификация

 

Някои четци са с прахо- и водоустойчив корпус
и са подходящи както за индустриални условия,
така и за външен монтаж

 Анализ на папиларните линии


Една от основните технологии за биометричен контрол и идентификация е анализът на индивидуалните пръстови отпечатъци, които се намират под повърхността на кожата. Браздите на пръстите по своя произход за свързани с капилярите и останалата подкожна структура. Видимият отпечатък на пръста представлява само „ехо“ на подкожния. За разлика от повърхността на пръстовите отпечатъци, на които могат да влияят фактори като влага, мръсотия или облекло, вътрешният отпечатък е непроменлив и защитен под повърхността на кожата.
Единственият консуматив, който имат четящите устройства, е призмата. Това е мястото, където се поставя пръстът. С времето то може да бъде надраскано или зацапано, като са възможни и опити за провокация на системата. Консумативът обаче е евтин и се сменя периодично. При лицевото разпознаване технологията е напълно безконтактна и не са необходими консумативи.

 В основата на биометричното разпознаване е камерата


Биометричната технология е базирана на камера. При пръстовия отпечатък се заснемат 7% от папиларните линии. Това се прави с цел да са защитени личните данни на потребителя. Идеята е от заснетия участък да не може да се пресъздаде целият пръстов отпечатък и да се злоупотреби с него. Доста рядко се случва дублиране на папиларните данни и проблемът се избягва чрез софтуерната регулация и настройка на чувствителността на сканиране, като се променя резолюцията на четящото устройство. При възникване на проблем с дублиране на линии от единия пръст може да се снемат данните от другата ръка. Системата позволява да се регистрират и десетте пръста на служителя. Така дори пръстът да е наранен, може да се направи разпознаване чрез друг.
При лицевото разпознаване системата заснема лицето под шест различни ъгъла. Получава се своеобразен 3D модел на лицевата геометрия. Други четци съсредоточават вниманието си около очите, правейки три снимки за регистрация. Цялата дейност по регистрирането отнема секунди. При необходимост може да се предостави временен достъп на конкретен посетител или разрешение за определени зони от съоръжението. Контрол може да бъде осъществен и спрямо конкретен времеви отрязък. Например служителите имат достъп в работно време, а ръководителите на организацията – през цялото денонощие. Това съответно се отнася и за дните от седмицата.

 Обща информационна политика по сигурността


Свързването на биометричните четци се изгражда посредством локалната мрежа на сградата. Не е нужно допълнително окабеляване. Връзката с контролната информация се осъществява в реално време и е възможно да се изпълни от всяко оторизирано устройство. Тази интегрирана комуникация позволява сгради от различни географски ширини да бъдат обединени под общите фирмени правила за контрол на достъпа. Онлайн технологията е подходяща, когато искаме да въведем общи правила за сигурност в търговски обекти от различни градове, които могат да бъдат оптимизирани и контролирани от обща централа. Това позволява своевременно да се прави актуална справка за всеки обект.

 Тройна защита на системата


Пробив на системата е трудно осъществим. За защита се използва заключване по различни методи – парола на устройството, защита на комуникацията и код на софтуера. Свързващата парола е важна мярка срещу недоброжелатели, научили IP адреса на четеца и опитали се да получат достъп. При тези случаи контакт не може да се осъществи без специално криптираната парола.
Съществуват четци и с вградена антена за wi-fi връзка. Всяко биометрично устройство разполага с комуникативен интерфейс и може да бъде свързано безжично, като се закачи към access point, обясниха от Полимекс.
Устройствата се делят и по предназначение спрямо монтажа – външни и вътрешни. За защита срещу посегателства се използва връзка към алармена система или сирена. Много от устройствата са прахо- и водоустойчиви. Системите позволяват интегрална гъвкавост и могат да се комбинират, като се свързват и с друг защитен софтуер. Това дава възможност за по-голяма адаптация към индивидуалните условия и желанията на клиентите.

 Приложенията се увеличават, цената пада


Оказва се, че през последните години в ценово отношение устройствата за биометрична защита стават все по-достъпни. Въпреки това при избора им клиентите продължават да се ръководят от ниската цена. Тук е особено важна ролята на консултантите техници, които могат да предложат много по-голяма функционалност и възможност за допълнително надграждане, като това не се отразява сериозно на фирмените разходи.
За да се отговори на цялостното пазарно търсене, някои производители правят мултибиометрични устройства. Това са апарати, които работят с пръстов отпечатък и лицев контрол, като същевременно предлагат и достъп с традиционните чипкарти. Идеята е устройството да позволява временен достъп на посетители, без да се налага снемане на биометрични данни. Други комплексни решения разполагат с домофонна система и камера за проверка на посетителя в мига на преминаването.
При някои модели биометрични четци мястото, където се „прочита“ пръстът, представлява метална пластина, която не разпознава мокри и изцапани пръсти. Модерните устройства със силиконови механизми разполагат с технология за „умна“ идентификация. Няма значение как е поставен пръстът. Той може да се върти на 360 градуса, а системата пак ще отчете дали посетителят е с право на достъп.

 

Румен Гумнеров: „Екипът на Полимекс създава софтуер за управление на биометрични четци и контрол на достъпа.“

 

 

Без законови ограничения


Информацията за биометричните данни се съхранява в софтуера, който е безплатен при купуването на апаратурата, и е достъпна само за служители на фирмата. Приложението се инсталира на компютър на клиента и само там има данни за потребителите. В България липсва специална нормативна уредба или потребност от издаването на разрешителни за използването на биометрични системи за сигурност.
Полимекс създава софтуер за управление на биометрични чет-ци и контрол на достъпа. Датчиците, които компанията използва, могат да бъдат настроени да отчитат и околната среда – влажност и температура, което превръща системата не просто в устройства за сигурност, но и в модули за контрол на средата. Специализираните контролери изпращат информация до управляващия софтуер и могат да се зададат гранични стойности, като при достигането им се включва алармената система. При настройка алармиращ сигнал се изпраща и на телефоните на потребителите. Това е особено полезна функция, когато става въпрос за биометричен контрол на достъпа и следене на околната среда при логистични бази с контролиран температурен режим. 

Марин Иванов

<< Обратно към новините