От Виена до Новоросийск

сп. Логистика, 2009, бр. 8
28.10.2009

В Алфа Марин специалистите по корабно агентиране и брокераж не се боят от работа Задачата на корабния агент не е лесна. За доставката на един товар от Виена до Новоросийск се изисква задълбочено познаване на българското и международното морско законодателство и работа с няколко страни едновременно – корабособственици, възложители, пристанищни власти, пристанищни оператори, фирми-доставчици. В крайна сметка всички трябва да останат доволни.

[✕]

 

 

В Алфа Марин специалистите по корабно агентиране и брокераж не се боят от работаЗадачата на корабния агент не е лесна. За доставката на един товар от Виена до Новоросийск се изисква задълбочено познаване на българското и международното морско законодателство и работа с няколко страни едновременно – корабособственици, възложители, пристанищни власти, пристанищни оператори, фирми-доставчици. В крайна сметка всички трябва да останат доволни.

Без значение дали става дума за корабно агентиране, чартъринг, брокераж, превоз на извънгабаритни и тежки товари, експертите от Алфа Марин плуват еднакво добре в дебрите на морските и речните превози. Компанията оперира като корабен агент при превози на зърно, дървесина, индустриално оборудване, тежки и нестандартни товари и т.н.

 

 


Тънкостите на корабното агентиране

 

 


За Владислав Петков, съсобственик на Алфа Марин ООД, ролята на корабния агент може да се сравни с работата на рецепционист, неговата работа се състои в посрещането на един кораб, в обслужването му и в изпращането му от пристанището, но това е само привидно лесно, корабният агент се явява едновременно представител на корабособственика, на капитана и/или на чартьора. В Морското училище, спомня си той, преподавателят по търговска експлоатация на флота казваше: „Другари курсанти, корабът плава не за да го карате вие, а за да превозва товари.” По същия начин агентът обслужва част от процеса за превозване на товари и не може повърхностно да си свърши работата: „Трябва да защитиш интереса на корабособственика, на капитана и в същото време не трябва да накърниш интереса на товародателя, на наемателя на кораба”, обяснява Владислав Петков.


Както във всеки друг бизнес, и тук има специфики. Особеното в морското агентиране е, че корабният агент трябва да е много добре запознат с изискванията на българското и международното законодателство, защото корабите плават по международни закони и правила. Отделно корабният агент трябва да е запознат и с търговската част на самата операция, с пристанищните правила и практики. Има конвенции, които трябва да се спазват, и те се знаят от корабособствениците и капитаните. Местното законодателство е определило правила за приемане на един кораб. Първо се подава предварителна информация, съдържаща подробности около пристигането на кораба и дейностите, които трябва да бъдат извършени по него, информация по сигурността и т.н.


Същинската част по работата започва, след като корабът пристигне в пристанището. Той подлежи на входящ контрол от представители на митницата, на ГКПП, инспектор от Морската администрация, който проверява документите на кораба, представител на ХЕИ, ветеринарен лекар и растителна защита. Ако се товари опасен или специфичен товар, преди започване на товаренето се заверява карго план от представителите на Морската администрация, която следи за безопасността и проверява дали всички документи на кораба са валидни. След като административните власти слязат от кораба, започват дейностите по обслужването му – разтоварване и товарене, ако има болен на кораба, трябва да му се осигури медицинско обслужване, снабдяване с прясна вода и храна. За всички тези процеси са необходими фирми, с които Алфа Марин поддържа контакти и които могат да отговорят в рамките на минути на заявени поръчки. Понякога се случва корабите да останат в пристанището само 6 часа и през това време трябва да минат пристанищните власти и проверки, корабът да се разтовари и натовари, да се осигури храна и вода и всички други необходими съпътстващи операции – укрепване на товари, доставка на резервни части, корабни провизии и горива. „Корабът не бива да се забавя дори час, защото цената за престой и за най-малкия 1000-тонен кораб е минимум 1500 долара на ден”, обяснява подробности от работата си Владислав Петков.

 

Партньорите на Алфа Марин са фирми от цял свят. Често се случва корабособствениците да са от различни държави. Корабът може да пътува под един флаг, а корабособственикът да е например турска фирма, операторът също може да е турска фирма. Имали са случаи, в които операторът на кораба е от САЩ, собственикът на кораба е офшорна фирма, наемателят на кораба за период от време е норвежка фирма, а фирмата, която се занимава с наемането на екипажите и техническото обслужване - от Шотландия. Получава се така, че при пристигането на кораба в бургаското пристанище корабният агент трябва да отговори на изискванията и потребностите на всяка от тези страни и да изпълни всички заявки.

 
Брокеражът – по-интересната част от работата

 

 

Едно от нещата, които в Алфа Марин могат да правят добре, е да намират кораби за транспортиране на даден товар и да намират товари за определен кораб. Фирмата извършва превози на всякакви товари - без петрол и петролни деривати. Контейнерните линии им правят голяма конкуренция в превоза на малки пратки и на товари, които могат да се контейнеризират, но въпреки това работят и с контейнери. В превоза на зърно брокеражът на цели кораби се е запазил, тъй като зърното няма как да се транспортира в контейнери.


„Корабният брокераж е по-интересната част от работата - обяснява Владислав Петков. - Специфичното тук е етапът на избор и наемане на подходящ кораб. Веднъж, трябва да намериш кораб с подходящ размер и вид и второ, той трябва да се намира на подходящото място, в определен ден и час.”

 Превоз на тежки и нестандартни товари

 

 


Напоследък Алфа Марин се специализира в превоза на извънгабаритни и тежки товари, в транспортирането на които много често се използва комбиниран транспорт. Голямата им гордост е доставката на 63-тонен товар от Виена до най-голямото руско пристанище на Черно море – Новоросийск, и доставката на нестандартен бетонов възел за Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г. Особеното при превозването на такъв тип товари е съобразяването на много елементи. Първо да се избере подходящ кораб. Правят се специални разчети - какъв кораб е необходим - той не трябва да е много голям, защото ще остане място, а в същото време не трябва и да е много малък, защото съществува риск да не може да се натовари цялата пратка в него.

 


Преди товаренето на тежки и нестандартни товари специалистите от Алфа Марин с одобрението на корабната администрация разчертават кой елемент на товара къде трябва се разположи. На всеки кораб има щатни места, където той може да се укрепи с въжета и ленти. Но когато пратката е несъразмерна и специфична, трябва да се подготвят допълнителни захвати, където да се захванат въжетата за укрепване, за да не се мести товарът при разлюляването на кораба. Ако няма необходимият захват, той трябва да се направи и представлява заварка-ухо от корабна верига. Това обаче е възможно само в някои зони на плавателния съд, които са отдалечени от резервоарите за гориво (горивните танкове). Изчисляването на подробностите около укрепването на товара е цяла наука. Пресмятанията се правят в зависимост от теглото на стоката, скоростта, с която се движи корабът, силите, които ще влияят при движението на кораба. Въз основа на тези показатели се изчислява колко дебело стоманено въже да се ползва и какви характеристики да има то. Целият процес по товаренето и укрепването се наблюдава от инспектор (сървейор) и се заснема, защото се прави застраховка на товара и застрахователят изисква доказателства, че всички операции са съобразени и извършени съгласно изискванията и добрата морска практика.

 

 

 

Визитна картичка


Целият живот на Владислав Петков е свързан с морето. По време на промените в началото на 90-те години завършва Морското училище във Варна, специалност инженер-корабоводител. Започва да пътува с „Океански риболов” като четвърти и трети помощник. От 1993 г. се занимава с превоз на товари по море. Първо работи в Юнимастърс Лоджистикс, след това със съдружници прави собствена фирма, а преди 10 години става един от създателите на Алфа Марин ООД.

 

 

<< Обратно към новините