Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

Бизнесът на invoitix ag в България

28.03.2023

Бизнесът на invoitix ag в България

След създаването си през 2018 г. в Баден, Швейцария, invoitix ag последователно открива клонове в цяла Европа: първоначално в Испания, Полша и Сърбия, след това през 2021 г. в Чехия и България, и през 2022 г. в Португалия, Литва и Румъния.

[✕]


 

Invoitix ag е финтех старт-ъп, предлагащ услуги, свързани с изкупуване на вземанията (факторинг) на компании, занимаващи се с автомобилен транспорт. Invoitix предлага услугите си на превозвачи, независимо от размера на техния автопарк или дали компанията им е току-що създадена, или пък е вече е установена и добре позиционирана на пазара.

„Възможността ни да предлагаме услугите си на всякакви компании за автомобилен транспорт, независимо дали са с малък на брой превозни средства или пък са новорегистрирани фирми, ни дава сериозно конкурентно предимство на българския пазар“, казва Александър Велчев, управител на invoitix за България. „Основно подпомагаме клиентите си с осигуряването им на ликвидност, даваме им възможността винаги да имат пари в брой“.

Услугите на invoitix включват изкупуване на фактури, управление на вземания, събиране на стари вземания, плащания с карти за гориво и оптимизиране на паричните потоци за компании, занимаващи се с автомобилен транспорт в цяла Европа. Invoitix ag предоставя на своите клиенти достъп до база данни с над 18 000 контрагенти (длъжници), които се оценяват по отношение на тяхната платежна дисциплина. При условие, че даден длъжник е финансово стабилна компания, invoitix изкупува вземанията от този длъжник и изплаща стойността на фактурата на транспортната компания в рамките на 48 часа. Следователно това не е само осигуряване на допълнителна полезна информация за качеството на длъжниците, а реален ангажимент по отношение на паричния поток, изплащан в рамките на 48 часа от invoitix към транспортната компания.

Клиентите на invoitix имат безплатен достъп до базата данни с контрагенти, съгласно договора, по силата на който основно продават (прехвърлят) на invoitix своите вземания в EUR, свързани с международен транспорт, или в BGN за вътрешен транспорт.

Г-н Велчев добавя: „Invoitix таксува всяка фактура, приета да бъде изкупена, като размерът на таксите зависи от обема на сътрудничество между клиента и invoitix и от срокът на отсрочено плащане. Не се начисляват никакви такси за предоставяне, увеличаване или неизползване на лимити за факторинг, тъй като клиентите ни не се нуждаят от такива лимити. invoitix разглежда и анализира плащанията, свързани с международни транспортни услуги, от гледна точка на риска на длъжниците, като по този дава възможност на своите клиенти да се съсредоточат върху това, което правят най-добре – доставката на товари в България и в цяла Европа“.
invoitix разполага с екип от над 100 служители от всякакви националности, разположени в 9 офиса в цяла Европа, които могат да преодолеят езиковата бариера и ежедневно комуникират с клиенти на всички европейски езици.

Договор с първият български клиент беше подписан през 2019 г. и оттогава броят на клиентите на инвоитикс се увеличи значително, което подтикна компанията да създаде свое дъщерно дружество и да открие офис в София през 2021 г. Първоначално бизнесът на invoitix в България беше насочен към предлагането на факторингови услуги за международен транспорт, като от края на 2022 г. компанията започна да предлага факторингови услуги и за вътрешен български транспорт.

Ползи от работата с invoitix:
 

 • Ускорявате растежа на вашата компания, като се възползвате от ликвидността, която ви предлагаме, за да разширите резерва си за допълнителни превозни средстава
   
 • Избягвате кредитни загуби и неплатежоспособни длъжници
   
 • Проверявате качеството на длъжниците си 24/7 безплатно в нашата уникална база данни, преди да приемете товари от тях
   
 • Изпращате фактурите си, където и да се намирате
   
 • Разполагате с ликвидни средства през цялото време
   
 • Борите се със задължения? Ние ще финансираме вашия бизнес, за да работи отново гладко
   
 • Стари неплатени фактури? Ще ви съдействаме да съберете свои стари вземания, от времето преди да работите с нас
 • Тепърва стартирате? Финансираме и новорегистрирани компании

<< Обратно към новините