Държавите от ЕС ще обменят данни за чуждестранните камиони нарушители

07.03.2023

Държавите от ЕС ще обменят данни за чуждестранните камиони нарушители

Планът на ЕС за споделяне на данни ще гарантира, че чуждестранните превозвачи и шофьори, които правят нарушения по пътищата, занапред няма да остават анонимни.

[✕]Според данни на Еврокомисията, през 2019 г. около 40% от трансграничните нарушения са останали безнаказани, защото или нарушителят не е бил идентифициран, или плащането на глобата не е реализирано. Затова ЕС планира да разреши този казус чрез споделяне на данни.

Комисията предлага да бъде предоставен достъп до националните регистри със свидетелства за правоуправление на всички правоприлагащи органи в държавите-членки на съюза.

Освен това ЕК иска да засили ролята на установените национални бюра за контакти, така че те да си сътрудничат по-добре с правоприлагащите органи, участващи в разследването на престъпления.
Така следва да се преодолеят съществуващите понастоящем недостатъци в сътрудничеството между държавите-членки при разкриването на нарушения. Освен това ЕК иска обхватът на пътните нарушения, следени от трансграничната система, да бъде разширен и да включва следното:

- неспазване на достатъчно разстояние от предностоящото превозно средство;
- опасно изпреварване;
- опасно паркиране;
- пресичане на една или повече плътни бели разделителни линии;
- шофиране в грешната посока;
- неспазване на правилата за използване на аварийни ленти;
- използване на претоварено превозно средство.

Еврокомисията заявява, че тези правила ще помогнат за намаляване на безнаказаността на подобни нарушения и ще повишат възможностите на държавите-членки на ЕС да наказват нарушители от други държави-членки. Те също така ще гарантират еднакво третиране на местните и чуждестранните нарушители.

„Актуализираното законодателство ще гарантира и спазването на правата на хората, обвинени в пътни нарушения. Чуждестранните лица запазват правото на ефективна защита и справедлив процес, по презумпцията за невиновност и защита. Тези права ще бъдат по-добре гарантирани чрез разпоредби, осигуряващи унифицирано съдържание и изпращане на известия за санкции, като получателите на такива известия ще могат да проверяват тяхната автентичност, а споделянето на информация с предполагаеми нарушители ще се превърне в стандартно изискване“, изтъква Еврокомисията.

Съгласно готвените текстове, специален IT портал ще даде на гражданите лесен достъп до информация за правилата за пътна безопасност, действащи във всяка държава-членка, а след време ще им позволява да плащат директно всичките си глоби. Новите правилата ще бъдат приведени в съответствие с правилата на ЕС за защита на лични данни (GDPR и LED).

Ще бъде въведена и нова система, която да гарантира, че на лице, на което е забранено да шофира в една държава-членка, ще бъде забранено шофирането и във всяка една държава от ЕС.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Европейския съвет съгласно стандартната законодателна процедура.

<< Обратно към новините