Каботаж в Белгия само с минимална заплата от 13.85 евро на час

30.01.2023

Каботаж в Белгия само с минимална заплата от 13.85 евро на час

Белгия въведе нови изисквания за минимално заплащане за командировани шофьори на камиони, извършващи международен транспорт и каботаж.

[✕]


 

Информацията относно новите ставки на заплащане е препратена от IRU до испанската асоциация за превози на товари CETM. Според съобщението на CETM до членовете й, минималната ставка на заплащане за командированите шофьори далеч не е ясно посочена.

Минималното заплащане ще варира в зависимост от 10 различни фактора, а превозвачите ще трябва да попълнят въпросници на уебсайта: functions14003.be, за да определят на какво ниво на заплащане трябва да бъдат техните шофьори.

Сред факторите, посочени във въпросника, са нивото на лиценз, притежаван от водача, степента, в която водачът участва в товарене/разтоварване или друга дейност, както и броя на адресите, до които той/тя ще доставя.

Абсолютният минимум е 13,85 евро, като степени 2, 3 и 4 са съответно 14,33 евро, 14,5 и 14,66 евро (закръглени до най-близкия цент). Как обаче ще се контролира тази схема, засега остава неясно.

Съгласно разпоредбите на Пакет Мобилност на ЕС, шофьорите на камиони, извършващи кръстосани търговски операции и каботажни операции, трябва да получават най-малко законната минимална заплата за шофьори на камиони, приложима в съответната страна.

<< Обратно към новините