Krone отчете оборот от 2,5 млрд. евро за финансовата 2021/2022 г.

24.01.2023

Krone отчете оборот от 2,5 млрд. евро за финансовата 2021/2022 г.

Krone Group генерира оборот от 2,5 милиарда евро през финансовата 2021/2022 година. Увеличението на разходите обаче създава проблеми на компанията.

[✕]Krone Group е генерирала продажби от около 2,5 милиарда евро за финансовия период от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022 г. въпреки негативните ефекти от пандемията, продължаващата война в Украйна, растежът на населението на света до осем милиарда души, изменението на климата и растящите цени.

Според данните на Krone продажбите на отдела за товарни автомобили възлизат на около 1,7 милиарда евро. Това съответства на увеличение от 22,9 процента спрямо предходната година (1,374 милиарда евро). Krone успява да постигне ръст в сегмента на селскостопанските машини - увеличение от 14,7 милиона и постигнати общи продажби от 828,3 милиона евро (предходната година 813,6 милиона евро).

В Германия Krone Group отчита ръст от 25,4 процента. В сравнение с предходната година продажбите на вътрешния пазар са нараснали със 139,9 милиона евро (25,4 процента) до 690,8 милиона евро. Само в Германия Krone Group е успяла да генерира 27,4 процента от общите си продажби, като около 32 процента са генерирани в сектора на селскостопанските машини и 67 процента в сектора на автомобилите за работа.

Поради повсеместните и трудни за прогнозиране увеличения на разходите за закупуване на материали и енергия, консолидираният резултат на компанията според Krone е бил поставен под натиск. Той спада леко до 84,6 милиона евро преди данъците върху доходите за финансовата 2021/2022 година. Възвръщаемостта от продажбите преди данъци е 3,4 процента, главно благодарение на резултатите, постигнати от отделите за обслужване, следпродажбено обслужване и други услуги.

Общите активи на Krone за финансовата 2021/2022 г. възлизат на 1,7 милиарда евро – увеличение от 200 милиона евро в сравнение със същия период на миналата година. Средната глобална работна сила на Krone Group се е увеличила с 6,1% до 5768 души през финансовата 2021/2022 година (предходната година 5438).
Това включва 261 стажанти.

Обемът на инвестициите също нараства от 45,4 милиона евро на 60,1 милиона евро. Според Krone това е било компенсирано от обезценка и амортизация на стойност 39,4 милиона евро. Компанията е направила инвестиции в различни начинания, но и в запаси, за да се подсигури ситуацията с доставките. В резултат на това запасът от ликвидни средства се е свил – от 337,1 милиона евро през финансовата 2020/2021 година до 281,9 милиона евро.

Според Krone собственият капитал се е увеличил от 645,4 милиона евро на 701,6 милиона евро поради консолидирания резултат след данъците върху доходите от 64,6 милиона евро към датата на баланса. Въпреки увеличението в баланса съотношението на собствения капитал все пак леко спада от 43,7 процента през предходната година до 41,6 процента. Същото се отнася и за средносрочния и дългосрочния дълг, който спада от 500,5 млн. евро на 471,5 млн. евро. В резултат на това Krone Group разполага със средносрочен и дългосрочен капитал от 1,2 милиарда евро (предходната година 1,1 милиарда евро). Това обхваща не само дълготрайните активи, но и всички материални запаси.

„Във времена на все по-несигурни вериги за доставки в глобализирания икономически свят, и на бързо техническо развитие, характеризиращо се с големи катаклизми, е по-важно отвсякога да позиционираме стабилно компанията си и да я направим функционална за бъдещето. Поради тази причина ние сме особено доволни, че постигнахме добър напредък по този път и през изминалата финансова година. Благодарни сме на нашите клиенти, нашите служители, нашите доставчици и нашите финансови партньори," каза Бернард Кроне, председател на Надзорния съвет на Krone Group.

<< Обратно към новините