Renaulution е вече Revolution

24.11.2022

Renaulution е вече Revolution

Значително надхвърлила първоначалните си цели, Renault Group открива третата глава от своя план Renaulution: Revolution.

[✕]


Renault Group се революционизира, съсредоточавайки ресурсите си върху веригите за създаване на стойност, произтичащи от трансформацията на автомобилната индустрия и индустрията за мобилност: електрически автомобили, софтуер, нови услуги за мобилност, кръгова икономика, в допълнение към термичните и хибридни автомобили.

Целта на Renault Group е да се превърне в автомобилна компания от следващо поколение, изградена от 5 целеви звена, насочени към всички нови вериги за създаване на стойност:

Ampere: първият играч, фокусиран изцяло върху пазара на електромобили и софтуер, създаден като предизвикателство към автомобилните производители.

Alpine: глобална марка от висок клас с нулеви въглеродни емисии и състезателно родословие. Уникален, слабо зависим от активи модел, комбиниран със собствени технологии.

Mobilize: изградена около водеща компания за финансови услуги с цел да навлезе на пазара на нови услуги за мобилност, енергия и данни.

The Future Is NEUTRAL: първата компания с 360° кръгова икономика в автомобилната индустрия - от затворен цикъл на материали до рециклиране на батерии.

Power: традиционната основна дейност на Renault Group ще продължи да разработва иновативни термични и хибридни автомобили с ниски въглеродни емисии под марките Renault, Dacia и Renault LCV, всяка със своята специална организация и управление. За да подсилим и проектираме тази част от бизнеса в бъдещето, ние обявяваме създаването на водещ световен доставчик на ДВГ и хибридни технологии за силови агрегати (проект Horse).

Изграждане на отворена партньорска екосистема, която да позволи бъдещ растеж:

Чрез създаването на водеща компания за технологии за силови агрегати, Renault Group и Geely ще съчетаят своите технологични, производствени и научноизследователски и развойни активи. Renault Group ще притежава 50% от тази компания, представляваща приходи от 15 млрд. евро в световен мащаб още от първия ден.
Ampere: предвижда се първично публично предлагане на Euronext Paris най-рано през втората половина на 2023 г. (в зависимост от пазарните условия), като Renault Group запазва солиден мажоритарен дял и подкрепата на потенциални стратегически ключови инвеститори (включително Qualcomm Technologies, Inc.)
Renault Group изгради силни партньорства с два основни технологични играча - Google и Qualcomm Technologies, за създаване на революционни технологии, които ще позволят разработването на софтуерно дефиниран автомобил, включително централизирана електронна архитектура и оперативна система за автомобили.

Alpine се предвижда да се разшири в световен мащаб, като половината от бъдещия ѝ растеж извън Европа използва търговски партньорства и подкрепа на инвеститорите. Alpine е отворена да се възползва от финансовата оценка на активите на своя F1 отбор.

Звеното за лекотоварни автомобили ще лансира в партньорство революционна електрическа & софтуерно дефинирана гама ванове: FlexEVan. Това ще позволи наблюдение на операциите от край до край в реално време и управление на автопарка чрез използване на данни. Разбиващите статуквото концепция и технологии на FlexEVan ще осигурят на транспортните оператори с 30% по-малко общи експлоатационни разходи.

Солидна финансова перспектива в началото на нова епоха:

Финансова перспектива 2025-2030 г:
Оперативен марж: над 8% през 2025 г. и над 10% до 2030 г.
Свободен паричен поток: над 2 млрд. евро средно на година през 2023-2025 г. и над 3 млрд. евро средно на година през 2026-2030 г
Политика за дивиденти: Renault Group планира да възстанови изплащането на дивиденти от 2023 г. (за финансовата 2022 г. – очаква се одобрение от Общото събрание на акционерите). Тази политика за дивиденти, която е нещо ново за Renault Group, постепенно ще нарасне по дисциплиниран начин до 35% коефициент на изплащане от консолидирания нетен приход на Групата – дял на компанията-майка, в средносрочен план. За да постигне това, Групата трябва да постигне първия си приоритет: връщане към рейтинг от инвестиционен клас.
Амбиция за увеличаване на акционерното участие на служителите до 10% към 2030 г.

Днешните съобщения са нов знак за решимостта на екипа на Renault Group да подготви компанията за бъдещите предизвикателства и възможности, породени от преобразяването на нашата индустрия. След като изпълнихме един от най-бързите и неочаквани планове за възстановяване, след като подготвихме компанията за растеж, като осигурихме развитието на най-добрата продуктова гама от десетилетия, ние възнамеряваме да се позиционираме по-бързо и по-силно от конкуренцията в новите автомобилни вериги за стойност: електрически автомобили, софтуер, нова мобилност и кръгова икономика. Насочваме пълноценни екипи към всяка от автомобилните и мобилните вериги за стойност.

Проектираме гъвкава и иновативна организация, която да управлява нестабилността и бързата технологична еволюция на нашето време. Ключовите думи са бързина, отчетност, прозрачност и специализация за постигане на отлични постижения. Renault Group е екип от екипи, които се възползват от опростено ръководство и платформи за дигитално управление, засилващи сътрудничеството и разбиващи статуквото, типично за традиционните организации. Разпределянето на до 10% от капитала на нашите служители ще допринесе за насърчаване на нова обща култура, ориентирана към създаване на стойност. Вярваме в сътрудничеството и когато става дума за инвестиции, създаване и разрастване на нови бизнеси и технологии. Това е в основата на нашия хоризонтален подход, а мрежата от водещи партньори, които участват в различните ни проекти, е доказателство за качеството на нашите инициативи. Всичко това е един от най-прогресивните проекти за реинженеринг през последните години в нашата индустрия, Революция по своята същност, каза Лука де Мео, главен изпълнителен директор Renault Group.


След одобрение от Съвета на директорите на заседание, проведено на 7 ноември 2022 г. под председателството на Жан-Доминик Сенар, Лука де Мео и Тиери Пиетон представят днес, по време на деня на капиталовия пазар, третата глава от стратегията Renaulution.

Досега производителите на автомобили се развиваха в среда на зрели ДВГ технологии и стабилни очаквания на клиентите. Продължаващите трансформации, променящи автомобилната индустрия, водят до появата на допълнителни вериги за стойност: електрически автомобили, софтуер, нови услуги за мобилност и кръгова икономика.

Днес, след Resurrection и Renovation, първите две фази от стратегическия план Renaulution, представен през януари 2021 г., Renault Group отваря третата глава - Revolution с амбицията да стане автомобилна компания от следващо поколение.

Тази нова структура ще позволи на Renault Group да извлече стойност от всички нови източници на печалби (оценени от външни институции на ~220 млрд. евро през 2030 г. срещу 110 млрд. евро днес). За да се възползва от възможностите на тези пазари и да се адаптира към днешната среда, Renault Group създава пълноценни и целенасочени организации. Групата ще преобрази своя бизнес микс, като използва структурно по-печеливши вериги за стойност. Renault Group използва хоризонтален и екосистемен подход за съвместно създаване, съфинансиране и разрастване на стратегически инициативи с водещи партньори.

А сега, Revolution

Водещите принципи на този ориентиран към стойността и екосистемен подход са:
Стратегически фокус
Ефективност
Интелигентно разпределение на капитала
Избор на най-добри партньори
Слабо зависим от активи по своя замисъл.

Renault Group управлява своята собствена Революция, като създава 5 целеви звена със специализирани екипи, всяка от тях изградена върху хомогенен набор от технологии, със собствено управление, печалби и загуби.
Тези звена са:

Ampere: първият играч, фокусиран изцяло върху пазара на електромобили и софтуер, създаден като предизвикателство към автомобилните производители.
Alpine: глобална марка от висок клас с нулеви въглеродни емисии и състезателно родословие. Уникален слабо зависим от активи модел, комбиниран със собствени технологии.
Mobilize: изградена около водеща компания за финансови услуги с цел да навлезе на пазара на нови услуги за мобилност, енергия и данни.
The Future Is NEUTRAL: първата компания с 360° кръгова икономика в автомобилната индустрия – от затворен цикъл на материали до рециклиране на батерии.
Power: традиционната основна дейност на Renault Group ще продължи да разработва иновативни термични и хибридни автомобили с ниски въглеродни емисии под марките Renault, Dacia и Renault LCV, всяка със своята специална организация и управление.

Power: иновативни термични и хибридни автомобили с ниски въглеродни емисии

Термичните и хибридни автомобили ще продължат да съставляват до 50% от продажбите на леки автомобили в световен мащаб чак до 2040 г. Разработването на ефективни технологии в тази област остава ключово за бъдещето на всеки световен автомобилен производител. Ето защо Renault Group ще гарантира по-нататъшното развитие на основния си бизнес с лансирането на нова гама с термични и хибридни леки автомобили Renault, Dacia и лекотоварни автомобили - и със създаването на световен доставчик, лидер в технологиите за силови агрегати на ДВГ и хибриди.

Renault Group ще комбинира своите технологии за силови агрегати на ДВГ и хибриди (проект Horse) с Geely, за да създаде водещ световен доставчик

Renault Group и Geely ще обединят своите ДВГ в дружество с дялово участие 50-50. Този специализиран бизнес ще проектира, разработва, произвежда и продава всички компоненти и системи за силови агрегати на ДВГ и хибриди с помощта на най-съвременни технологии. В първия ден на съществуването си обединението ще има оборот от над 15 млрд. евро и обем от 5 млн. автомобила годишно, защото вече ще обслужва 8 клиенти, които ще се възползват от увеличените синергии и производителност.

Това образувание ще бъде пълноценно и глобално, включващо:

17 завода, снабдяващи 130 държави
5 центъра за научноизследователска и развойна дейност в Европа (Испания, Румъния и Швеция), Китай и Южна Америка, в които ще работят общо 3000 инженери
Общо 19 000 служители, разположени на 3 континента.

Дружеството ще предлага пълно портфолио от технологии за всички компоненти: двигател, скоростна кутия, системи xHEV (хибридни автомобили) и батерии на най-добро ниво. Благодарение на този проект Renault Group ще удвои мащаба и пазарното си покритие от 40% на 80% в световен мащаб. Този растеж ще бъде подхранван от географска експанзия, с достъп до Северна Америка и Китай, и от взаимно допълване на продуктите, за да се създадат цялостни системи с ниски въглеродни емисии и решения за автомобилни производители. За целта дружеството ще развие технологичното си портфолио в областта на алтернативните горива, търсейки сътрудничество с потенциален партньор от енергийната индустрия.

Термични и хибридни автомобили с марка Renault: глобално издигнати

Дори и с рязкото нарастване на предлагането на електрически автомобили, продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене ще продължат да растат, особено извън Европа. По този начин марката Renault ще остане на пазара на термични и хибридни автомобили, особено в Латинска Америка, Индия, Южна Корея и Северна Африка. Продажбите на леки термични и хибридни автомобили на Renault ще продължат да нарастват средно с 2% годишно в периода 2022-2030 г.

За да издигне марката във всички географски региони, Renault ще продължи офанзивата си в сегмент С и ще увеличи с 20% нетните си приходи, като същевременно ще увеличи маржа на приноса си с 30% между 2022 и 2030 г.

Dacia: нарастване на оперативния марж от >10% до 15% до 2030 г.
Моделът на Dacia  се основава на комбинацията от три основни компонента:

Инженерен фокус върху проектирането по зададена стойност, който вече осигурява солидно двуцифрено предимство по отношение на разходите.
Уникален промишлен и снабдителен отпечатък с референтна конкурентоспособност на разходите.
Слабо зависим от активи модел на дистрибуция, осигуряващ разходи, сравними с тези на агентския модел
85% дял на частните клиенти.

В резултат на това Dacia вече генерира оперативен марж над 10% и ще се стреми да достигне 15% до 2030 г.
За да постигне тази амбиция, Dacia, която в момента е шампион в B-сегмента, ще навлезе смело в C-сегмента. След Jogger тази година, Dacia Bigster ще въплъти този ход и ще последват два други модела, което ще позволи на Dacia да удвои обхвата на своите източници на печалби. Успоредно с това Dacia ще продължи да намалява разходите и ще се възползва от удвояването на обема на глобалната платформа CMF-B за марките, който ще достигне 2 милиона автомобила до 2030 г.

Dacia ще допринесе за преоткриването на веригата на стойността на ДВГ чрез сътрудничество с проекта Horse, като разработва революционни силови агрегати, пригодени за алтернативни и синтетични горива. Dacia ще премине плавно към електрически автомобили в Европа, като стане първопроходец на достъпни решения за електромобили.

Лекотоварни автомобили: изстреляни към бъдещето от два революционни проекта

Бизнесът с лекотоварни автомобили на Renault Group почива на солидни основи с над 5 млн. автомобила в европейския автопарк, екосистема от над 600 специализирани дилъри Pro+, 4 завода и най-модерната гама до 2026 г.

Renault LCV ще разработи два революционни проекта, за да отговори на динамичния и променящ се пазар:
Hyvia: Съвместното предприятие на Групата с Plug за водороден транспорт без въглеродни емисии предлага цялостна екосистема – от превозни средства с горивни клетки до електролизатори и зареждане с водород. То комбинира експертния опит на Plug за водородното гориво с индустриалните и инженерни активи на Renault Group. Hyvia се стреми към 30% дял от пазара на лекотоварни автомобили, задвижвани с водород, до 2030 г. в Европа и кумулиран прием на поръчки от 1 млрд. евро до 2026 г.

FlexEVan: революционна електрическа и софтуерно дефинирана (SDV) гама ванове, която ще бъде лансирана от 2026 г. FlexEVan ще бъдат компактни за градска употреба благодарение на специално проектирана електрическа платформа. FlexEVan ще се възползват от SDV, разработени в Ampere. По този начин автомобилът ще се превърне в напълно свързано продължение на склада, интегрирано в дигиталната екосистема на клиента. Това ще бъде първото превозно средство, което ще се възползва от приложението на софтуерно дефинираната автомобилна технология в Renault Group, позволяваща наблюдение от край до край на операциите в реално време и управление на автопарка, базирано на данни.

FlexEVan ще намалят общите експлоатационни разходи на клиентите през жизнения си цикъл с най-малко 30%, т.е. повече от цената на вана. За да подпомогне развитието на FlexEVan, Renault Group възнамерява да създаде Flexis, партньорство с подходящ партньор с опит в сектора и допълваща дейност. Благодарение на това партньорство, разработките ще бъдат споделени, което означава значително намаляване на разходите и максимизиране на покритието на клиентите.

Ampere: първият играч, фокусиран изцяло върху пазара на електромобили и софтуер, създаден като предизвикателство към автомобилните производители

С Ampere, Renault Group създава самостоятелна компания, която ще бъде първият производител на електрически автомобили и софтуер, създаден като предизвикателство към автомобилните производители. Ampere ще разработва, произвежда и продава напълно електрически леки автомобили с най-модерна софтуерно дефинирана технология за превозни средства (SDV) под марката Renault. Ampere ще осигури най-доброто от двата свята: ноу-хау и активи от Renault Group, съчетани с целенасочеността и пъргавината на играч, фокусиран изцяло върху пазара на електромобили и софтуер.

Базирана във Франция, Ampere ще бъде пълноправен производител на оригинално оборудване с около 10 000 служители. Като технологична компания Ampere ще стимулира иновациите с около 3500 инженери, половината от които специализирани в софтуера.

Преди 2030 г. гамата от 6 електромобила на Ampere ще бъде идеално позиционирана в най-бързо развиващите се сегменти в Европа, покриващи 80% от основните източници на печалби от електромобили: B-сегментът с новите Renault 5 Electric и Renault 4 Electric, и C-сегментът с Megane E-tech Electric, Scénic Electric и два други модела, които предстои да бъдат обявени. Голяма част от инвестициите в първите 4 автомобила вече са направени.

Ampere си поставя за цел да произведе около 1 милион електромобила за марката Renault през 2031 г. Ampere е история за растеж, с над 30% съставна годишна норма на растеж (CAGR) през следващите 10 години.
Ampere разчита на 3 технологични опори, което я прави уникална в електромобилната и софтуерната екосистема:

Високотехнологичен и най-конкурентен производствен отпечатък: ElectriCity, който вече е един от основните и най-конкурентни центрове за производство на електромобили в Европа: през 2025 г. един автомобил ще бъде произвеждан за по-малко от 10 часа. Производствен капацитет от 400 000 автомобила още от първия ден, който може да се разрасне до 1 милион, използвайки други съоръжения на Renault Group, ElectriCity предлага и уникална местна екосистема с 80% от доставчиците в рамките на 300 км.

Европейска верига за стойност на електромобилите: Ampere си партнира с най-подходящите играчи за достъп до ноу-хау, за осигуряване на устойчиви доставки и за придобиване на видимост и контрол върху разходите и производителността. Благодарение на базираната в Европа верига за доставки, Ampere ще осигури доставки за над 80 GWh, необходими за нейните автомобили до 2030 г. От 10% покритие на веригата за стойност на EV през 2020 г., сега то е над 30% и ще достигне 80% до 2030 г.

Революционна технология за софтуерно дефиниран автомобил (SDV): SDV е бъдещето на автомобилната индустрия, което позволява автомобилът да бъде постоянно надграждан през целия му жизнен цикъл, като се учи от своите потребители и поддържа от начало до край връзката на автомобила с производителите на оригинално оборудване. За да пусне първия си отворен и хоризонтален SDV през 2026 г., Renault Group изгради силни партньорства с двама големи технологични играчи:

Qualcomm Technologies за съвместно разработване на високопроизводителни изчислителни платформи, базирани на решения Snapdragon Digital Chassis за централизираната електронна архитектура. Това включва „Система върху чип“ и софтуер на ниско ниво в допълнение към функции, услуги и приложения в автомобила. Qualcomm Technologies или един от нейните филиали възнамерява да инвестира в специализираната фирма за електрически автомобили и софтуер на Renault Group - Ampere.

Google, сътрудничеството с които включва базирана на Android платформа за софтуерно дефинирани автомобили и облачен софтуер, за да се създаде дигитален близнак на SDV.

Изграждането на SDV по хоризонтален начин е уникално в цялата индустрия. То намалява времето и разходите за разработка. Партньорството с Google за създаване на тази отворена платформа, базирана на Android, позволява на Ampere да се възползва от една от най-големите в света глобални екосистеми от разработчици на приложения от трети страни. Те ще предложат разнообразие от услуги, които ще обогатят потребителското изживяване, като същевременно ще ускорят развитието на функции през целия жизнен цикъл на автомобила.

Тези партньорства ще позволят на Renault Group да намали разходите, да подобри ефективността, гъвкавостта и скоростта на разработките на автомобили и да увеличи стойността за крайните потребители благодарение на непрекъснатите софтуерни иновации и актуализации.

Alpine: глобална марка от висок клас с нулеви въглеродни емисии и състезателно родословие

През последните две години Alpine изживя прераждане, възползвайки се от своето емблематично спортно купе A110 и влизането си във Формула 1, където се стреми да стане претендент за шампионата. Днес Alpine е истинска марка от висок клас, пълноценен производител на оригинално оборудване, слабо зависима от активи, фокусирана върху технологиите, с екип от 2000 души, от които 50% са инженери. Това, че е част от Групата осигурява достъп на Alpine до технологичните активи за електромобили и софтуер на Ampere. С поглед напред, Alpine ще използва търговските партньорства и подкрепата на инвеститорите, за да ускори своя растеж и международна експанзия.

Alpine разработва нова гама, която ще подхрани нейния растеж и международни амбиции. Автомобилите на компанията ще бъдат изцяло електрически от 2026 г. Дотогава Alpine ще лансира следващия A110 и два нови модела: B-хечбек и C+ кросоувър. След това Alpine планира да лансира два авангардни автомобила от сегменти D и E, за да подпомогне международната си експанзия. В резултат на това очакваме половината от растежа на Alpine да бъде получен от нови пазари извън Европа, които потенциално ще включват Северна Америка и Китай.

Mobilize: изградена около водеща компания за финансови услуги, за да навлезе на пазара на нови услуги за мобилност, енергия и данни

Mobilize е изградена около основен актив – Mobilize Financial Services (MFS), един от най-добрите доставчици на финансови услуги на пазара с 4 милиона клиенти. MFS ще разшири традиционния си бизнес, докато развива нови бизнеси като абонамент, застраховане и оперативен лизинг.

Mobilize ще се превърне във водещ и печеливш специализиран доставчик на „Автомобил като услуга“ (Vehicle-as-a-Service - VaaS), съчетаващ финансови услуги, услуги за мобилност, енергийни услуги и такива, базирани на данни, поддържани от специални целеви автомобили. Тези услуги, обединени в решение за обслужване на едно гише, ще обслужват нуждите на частните клиенти, автопарковете и транспортните оператори, като генерират постоянни приходи. Това, което отличава Mobilize от всички останали автомобилни марки, е че услугата преминава към продукта, а не обратното. Благодарение на модела VaaS Mobilize ще генерира 3 пъти повече приходи през целия жизнен цикъл на автомобила в сравнение с класическите продажби.

The Future Is NEUTRAL: първата компания за 360° кръгова икономика в автомобилната индустрия – от затворен цикъл на материалите до рециклиране на батерии

За да материализира своя ангажимент към кръговата икономика и да се придвижи към неутралност по отношение на ресурсите, на 13 октомври Renault Group обяви създаването на нова компания: The Future Is NEUTRAL. Обединявайки целия експертен опит на Групата и нейните партньори в тази дейност, новата структура предлага решения за рециклиране в затворен цикъл на всеки етап от живота на автомобила: доставка на части и суровини, производство, употреба и край на експлоатационния срок. От около 50% покритие на веригата за създаване на стойност днес, целта на The Future Is NEUTRAL е да достигне над 90% до 2030 г. Тя е на път да се превърне в европейски лидер в индустриален мащаб в затворения цикъл на автомобилната кръгова икономика. Тя ще обслужва както Renault Group, така и цялата индустрия. За да ускори развитието си и да укрепи лидерството си, The Future Is NEUTRAL отваря миноритарен дял от капитала си за външни инвеститори с цел съфинансиране на инвестиции в размер на около 500 млн. евро до 2030 г.

ESG: лост за ефективност на Renault Group

Революцията на Renault Group ще доведе до ускоряване на нейната ESG (екологично, социално и корпоративно управление) траектория, представляваща ключов двигател за оперативните и финансовите резултати на Групата.

Бизнес реинженерингът на Renault Group ще позволи на компанията да се превърне в лидер в стремежа към въглеродна неутралност и приобщаващо бъдеще.

По отношение на климата Групата се стреми към въглеродна неутралност в Европа през 2040 г. и в световен мащаб до 2050 г., като възприема подхода „от люлка до гроб“. Групата е определила междинни цели за намаляване на въглеродния отпечатък, за да поеме водеща роля, с конкретни планове за действие за всяко от своите предприятия.

Всеки бизнес има свои собствени ESG цели, като всички те са от полза за груповите ESG цели:
Power
Достъпна мобилност
До -70% CO2 емисии/автомобил до 2030 г
Ampere
100% електрическа гама
Въглеродна неутралност в производството през 2025 г
Местна верига на стойността
Alpine
100% електрическа гама до 2026 г
Въглеродна неутралност в производството до 2030 г.
Mobilize
100% електрическа гама
Възобновяема енергия
Втори живот на батерията
The Future Is NEUTRAL
Затворени цикли за доставки на части и материали от автомобил на автомобил
Рециклиране на батерии
>90% покритие на веригата за създаване на стойност в кръговата икономика до 2030 г.

По отношение на традицията на Renault Group за социална отговорност, компанията ще съпътства прехода, повишаването на уменията и преквалификацията на хиляди хора към новите вериги на стойността на автомобилната революция. Като пример, с университета ReKnow, отворен за цялата индустрия, 15 000 служители на Renault Group и 4500 студенти и доставчици ще бъдат обучени до 2025 г. за бъдещи умения в автомобилната индустрия в областта на електрическата мобилност, кръговата икономика, софтуера и киберсигурността и данните.

Парични разговори

Реинженерингът на Групата в рамките на петте фирми ще бъде пряко отразен във финансовия отчет, за да се подобри опростеността, отчетността и прозрачността, както вътрешно, така и външно. Представянето на тези пет бизнеса ще продължи да се основава на финансовата дисциплина, въведена по време на фазата Resurrection. Лостовете на Групата – стойността е по-важна от количеството, конкурентоспособност и капиталова ефективност – ще бъдат съответно допълнително ускорени от новата продуктова офанзива, силен акцент върху променливите разходи, устойчивото развитие на мрежата на доставчиците и дигитализацията. Освен това, уникалният екосистемен подход на партньорство ще разшири обхвата на ключовите вериги за създаване на стойност с акцент върху ниската капиталова интензивност.

За да се справи с настоящото безпрецедентно предизвикателство за преобразяване в бранша, Renault Group разработи подход, основан на два принципа:
Самофинансиран план, обезпечен със силно генериране на свободен паричен поток от компаниите на Групата.
Партньорства или външно финансиране за ускоряване на растежа, иновациите или конкурентоспособността и намаляване на капиталовите изисквания.

Ampere: нисък разход на парични средства и външно финансиране

Renault Group желае да ускори бъдещото развитие на Ampere и да тласне марката Renault към нейното електрическо бъдеще, без да използва интензивно финансовите ресурси на Групата. В този контекст Групата предвижда външните партньори и инвеститори да ни придружат в това пътуване със следните предположения:
Утвърден играч на пазара на електрически автомобили с ограничено разходване на парични наличности.

Свободен паричен поток над 0 през 2025 г.

Отваряне към външни инвеститори с цел ускоряване на научноизследователската и развойната дейност и развитието на екосистемата. Разрастване на Алианса (Renault Group, Nissan, Mitsubishi Motors): дяловото участие е в процес на проучване.

Предвижда се първично публично предлагане на Euronext Paris най-рано през втората половина на 2023 г. (в зависимост от пазарните условия), като Renault Group запазва солиден мажоритарен дял и подкрепата на потенциални стратегически ключови инвеститори (включително Qualcomm Technologies).

Проектът Horse: финансово оптимизиране на бъдещето на силовите агрегати в термичните и хибридни автомобили

От финансова гледна точка проектът Horse има за цел да осигури повишаване на производителността, намаляване на постоянните разходи и значително подобряване на финансовия баланс на Групата. Renault Group ще запази 50% от предприятието – ниво, което ще доведе до деконсолидиране на тази дейност от обхвата и финансовите отчети на Renault Group, считано от второто полугодие на 2023 г.

Въздействията на отделянето се оценяват, както следва:
Намаляване на дълготрайните активи с 2,5 млрд. евро.
Промяна на фиксираните разходи с 1,2 млрд. евро средно на година и намаление с 2,4 млрд. евро в научноизследователска и развойна дейност и капиталови разходи от 2023 до 2030 г.
Конкурентоспособност на разходите за силови агрегати: 2,5 млрд. евро от 2023-2030 г. Положително въздействие още през 2024 г.
Поток от дивиденти, съответстващ на запазената собственост на Renault Group.
Потенциална бъдеща капиталова печалба.
Финансови перспективи на Renault Group: нови висоти!
Renault Group се стреми да постигне следните цели:
Оперативен марж: над 8% през 2025 г. и над 10% до 2030 г.
Свободен паричен поток: над 2 млрд. евро годишно средно за периода 2023-2025 г. и над 3 млрд. евро годишно средно за периода 2026-2030 г.
Свободните парични потоци ще включват дивидент от Mobilize Financial Services, който се очаква да бъде средно над 500 млн. евро годишно (при одобрение от регулаторните органи и борда на директорите на MFS)
НИРД и капиталови разходи: ограничени до максимум 8,0% от приходите през 2022-2030 г.
Възвръщаемост на използвания капитал: над 30% от 2025 г.
Освен това Renault Group потвърждава финансовите си перспективи за фискалната 2022 г. с:
Оперативен марж на Групата над 5%
Оперативен свободен паричен поток за автомобилостроенето над 1,5 млрд. евро.

<< Обратно към новините