С Евро-7 ЕС избира екологията пред автомобилния бранш

21.11.2022

С Евро-7 ЕС избира екологията пред автомобилния бранш

Европейската комисия предложи стандарти за емисии Евро-7, които според ръководния орган на ЕС са необходими, за да се определят по-амбициозни ограничения за замърсителите на въздуха. Новите регулации трябва да гарантират, че превозните средства ще останат „чисти“ до края живота си.

[✕]


 

Емисиите ще се наблюдават от бордови сензори, което ще улесни периодичните технически проверки и проверките за съответствие. Този контрол ще предотврати непропорционалното увеличение на емисиите с течение на времето.

Законодателите на ЕС неотдавна постигнаха политическо споразумение, че след 2035 г. всички нови автомобили и ванове на европейския пазар трябва да имат нулеви емисии на CO2 от ауспуха. Преминаването към предимно електрически автомобили и ванове следва да доведе до видими ползи за качеството на въздуха.

Въпреки това автомобилите и вановете с двигатели с вътрешно горене, пуснати на пазара преди тази дата, ще останат по европейските пътища поне още десетилетие. Очаква се над 20% от автомобилите и вановете, и повече от 50% от тежкотоварните превозни средства до 2050 г. все още да не бъдат 100% екологични.

Освен това всички превозни средства – електрически или не – трябва да отделят по-малко замърсители на въздуха, например от спирачките и гумите, които са на път да станат основните източници на емисии на частици от превозните средства. За камионите и автобусите, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, все още се подготвя допълнително законодателно предложение за намаляване на емисиите на CO2.

Как предложените стандарти Евро-7 ще подобрят качеството на въздуха?

Според ЕС моторните превозни средства са значителен източник на замърсяване на въздуха в градовете, с основен дял от емисии на азотни оксиди и фини прахови частици. Пътният транспорт е отговорен средно за 39% от вредните емисии на азотни оксиди през 2018 г. и 11% от общите емисии на фини прахови частици през 2018 г.

През 2035 г. Евро-7 се очаква да намали емисиите на NOx от автомобили и ванове с 35% в сравнение с Евро-6 и с 56% в сравнение с Евро-VI за автобуси и камиони. В същото време частиците от ауспуха ще бъдат намалени с 13% от леките автомобили и вановете, и с 39% от автобусите и камионите, докато частиците от спирачките на автомобилите ще бъдат намалени с 27%.

Всяко превозно средство Евро-7 ще трябва да отговаря на по-ниски или нови ограничения на емисиите, включително за замърсители, които преди не са били регулирани. Ще има тестове, при които превозните средства се управляват по пътя при специфични условия на шофиране и подобрени изисквания за издръжливост. Освен това стандартните правила за Евро-7 ще намалят емисиите от спирачките и гумите, които скоро ще бъдат основният източник на емисии на частици от автомобилния транспорт. Нови дигитални методи, базирани на бордови сензори, които ще измерват емисиите през целия живот на превозното средство, ще опростят проверката на съответствието на превозните средства с правилата за емисиите.

Какво ще бъде въздействието на стандартите Евро-7 върху индустрията?

Според изявлението на ЕК, предложението за Евро-7 надлежно взема под внимание договорената цел за 2035 г. за автомобили и ванове с нулеви емисии на CO2. Ще се търсят рентабилни решения, с приоритет към увеличаване на инвестициите в технологични решения за намаляване на емисиите в реални условия на шофиране. Включително и ежедневното шофиране, като за първи път ще се обхванат и емисиите от спирачки и гуми. С Евро-7 ще се елиминират морално остарелите тестове, които ще бъдат заменени с модерни дигитални инструменти, като бордовото наблюдение на емисиите.

Следователно, според ЕС, това ще доведе до намаляване на разходите за съответствие и административната тежест за автомобилната индустрия. Очаква се да има и предимства за експортните пазари, тъй като няколко страни извън ЕС, като Австралия, Бразилия, Китай и Индия са склонни да базират своите еко правила на тези от Евро емисиите.

Кои превозни средства трябва да отговарят на стандартите Евро-7?

Правилата за Евро-7 ще се прилагат както за лекотоварни (автомобили и ванове), така и за тежкотоварни превозни средства (камиони и автобуси), продавани в ЕС. Предложението обединява нормите, наследници на Евро 6 (Регламент (ЕО) № 715/2007) и Евро VI (Регламент (ЕО) № 595/2009) в един единствен законодателен акт.

Правилата на Евро-7 са неутрални по отношение на технологията и горивото. Това означава, че едни и същи ограничения на емисиите се прилагат за всички превозни средства в една и съща категория, независимо от технологията, например конвенционален двигател с вътрешно горене, хибрид или plug-in, или използваното гориво - бензин, дизел или други. Те се прилагат и за превозни средства с нулеви емисии на CO2 - електрически превозни средства или превозни средства с горивни клетки.

Ще бъдат ли въведени стандартите Евро-7 едновременно за всички категории превозни средства?
Според предложението на Еврокомисията датата за влизане в сила на новия регламент е 1 юли 2025 г. за новите лекотоварни превозни средства (леки и лекотоварни автомобили) и 1 юли 2027 г. за новите тежкотоварни превозни средства (камиони и автобуси). Някои изключения ще се прилагат за превозни средства, произведени от малки компании със специфични технологични ограничения.

Кои са замърсителите, обхванати от стандартите Евро-7?

Понастоящем замърсителите, регулирани съгласно Евро 6/Евро VI са азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO), частици, въглеводороди, метан и амоняк за камиони и автобуси. В допълнение към тях, предложението разширява ограниченията за амоняка (замърсител с ключова роля в образуването на градски смог) от камиони и автобуси, също и за автомобили и ванове. Ще се регулира формалдехидът като дразнещ и канцерогенен газ, и азотният оксид за камиони и автобуси. Последният замърсител е силен парников газ, регулиран за първи път от евростандартите. Евро-7 ще бъде и първият стандарт в света, който регулира най-малките ултрафини частици (до 10 нанометра), частиците от спирачките и издръжливостта на батерията.

Колко по-ниски са границите на емисиите в Евро-7?

ЕК твърди, че са проучени различни възможни ограничения на емисиите, за да се намери правилният баланс между спестените емисии и инвестициите, необходими за нови технологии, в контекст, в който секторът вече е на „бърз път към декарбонизация“ със съпътстващите ползи за качеството на въздуха.

За леките автомобили и вановете най-строгите от съществуващите ограничения в Евро-6 са взети като отправна точка и приложени за всички технологии. Например NOx в Евро-6 е с лимит от 60 мг/км за бензинови автомобили и 80 мг/км за дизеловите. Според правилата на стандарта Евро- 7 тази граница ще бъде 60 мг/км, независимо от технологията.

За камионите и автобусите границите на емисиите ще са по-ниски, отколкото в предишните стандарти за тежкотоварни автомобили Евро-VI. ЕК се базира на неизползвания потенциал на съществуващите технологии ина необходимостта от по-нататъшно намаляване на емисиите на замърсителите на въздуха от тези превозни средства, особено в сектора на товарния транспорт, където се очаква камионите двигатели с вътрешно горене да продължат да се продават до 2035 г. и след това.

Повече по темата четете в следващия брой на сп. КАМИОНИ.

<< Обратно към новините