Евро-7 за тежкотоварни автомобили до 2027 г. е мисия невъзможна

15.11.2022

Евро-7 за тежкотоварни автомобили до 2027 г. е мисия невъзможна

Стандартът за емисии Евро-7, приет от Европейската комисия, не може да бъде въведен до юли 2025 г. за пътническите автомобили и е технологично почти невъзможно да бъде приложен за тежкотоварни превозни средства до юли 2027 г., подчерта Германската асоциация на автомобилната индустрия.

[✕]


 

Решението поставя нереалистични цели, особено за тежкотоварните превозни средства, твърди VDA.
Предложението предвижда намаляване на граничните стойности с коефициент над 10 в някои случаи, като в същото време значително разширява условията за изпитване, издръжливостта и въвеждането на нови граници за азотен оксид, амоняк и прахови частици.

„По този начин Комисията отива далеч отвъд сравнимото международно законодателство за емисиите“, предупреждава асоциацията.

„Предложението, публикувано от Европейската комисия, не се основава на баланс и осъществимост. По-скоро си поставя нереалистични и екстремни цели. За леки автомобили и лекотоварни превозни средства ограниченията са номинално по-ниски, но времето за прилагането им е невъзможно да се изпълни.

Разработването и одобрението на подходящо устройство с време за изпълнение само една година след очакваното завършване на делегираните актове просто не е осъществимо. Европейската комисия е наясно с тези факти, но те явно са били умишлено пренебрегнати. Едно нещо е ясно: спешно се нуждаем от подобрения, така че решението да има смисъл за всички“, казва президентът на VDA Мюлер.

Организацията добавя, че в тест драйвовете емисиите на превозните средства се измерват по изключително нереалистични сценарии. Без разграничение между изкуствено провокираните случаи на „най-лошо шофиране“, не е възможно да се одобри Евро-7 за леки превозни средства без правни рискове.

„Въпреки експертния опит, който споделяме с Комисията, тя изглежда умишлено пренебрегва този важен момент. Ето защо ние призоваваме отново за въвеждане на смислени и реалистични условия за тестване, които обхващат шофирането в Европа навсякъде. Законодателство, което се основава изключително на изкуствено конструирани и непредставителни екстремни ситуации, не е нито целесъобразно, нито реалистично“, казва Мюлер.

Мюлер продължава:

„Законопроектът предвижда и хармонизиране на законодателството за леките и лекотоварните автомобили. Това означава, че лекотоварните автомобили са двойно засегнати от затягането на законодателството. Предложената гранична стойност на N2O представлява особено предизвикателство за вановете с общо тегло над 3,5 тона. Целевите граници са на ръба на това, което е технологично осъществимо.“

С оглед на настоящото предложение разработването на Евро-7 ще е много скъпо, което би довело до значително увеличение на цените за клиентите. „Във времена, когато разходите постоянно растат, това е неразумна допълнителна тежест“, се подчертава в прессъобщението.

Изискванията също ще означават, че голям брой варианти на продукти и задвижвания като цяло ще бъдат подложени на тест, тъй като такова развитие ще бъде инициирано, само ако се предвиди, че може да бъде законно изпълнено и пуснато на пазара. Според VDA в много случаи това в момента не е гарантирано.

„Разбира се, здравето на хората и постоянното подобряване на стойностите на качеството на въздуха е в наш общ интерес. Предишните стандарти вече са ефективен елемент за подобряване на качеството на въздуха в градовете и много неща вече са се подобрили през последните години. Подкрепяме реалистично и балансирано по-нататъшно развитие – което е правилният начин, в интерес на потребителите, климата и индустрията“, казва Мюлер.

<< Обратно към новините