Изграждането на Коридор 8 e приоритет за България

31.10.2022

Изграждането на Коридор 8 e приоритет за България

Премиерът Гълъб Донев заяви, че изграждането на Коридор 8 е въпрос на национална и колективна сигурност, работим активно за включването му в приоритетната европейска транспортна мрежа.

[✕]Българската държава работи активно за включването на Коридор 8 в приоритетната европейска транспортна мрежа. Направлението София –Скопие – Тирана – Дуръс трябва да бъде определено като част от европейския коридор „Западни Балкани“. Това заяви министър-председателят Гълъб Донев по време на церемонията, с която беше отбелязано началото на строителството на Източната част на железопътния Коридор 8, участък Куманово – Беляковце – Крива Паланка.

Премиерът изрази увереност, че темата за изграждането на коридора е приоритетна както за нашата страна, така и за всички държави по протежението на трасето, което се явява важен комуникационен канал и ключова връзка между гражданите и бизнеса от България, Северна Македония и Албания.

Министър-председателят Гълъб Донев посочи, че железопътният проект, който е един от многото измерения на Коридор 8, може да има голяма добавена стойност за развитието на целия регион. Нещо повече – според премиера Донев ускореното изграждане на Коридор 8, свързващ три държави съюзници в НАТО, е въпрос на национална и колективна сигурност. Министър-председателят изтъкна, че последиците от войната в Украйна са разкрили за пореден път едно от най-уязвимите места на нашия регион, а именно – неразвитата и даже липсваща инфраструктура. Донев припомни, че поради липсата на свързваща железопътна и енергийна инфраструктура, нашите държави са принудени да търсят алтернативни пътища за доставки, минаващи през трети държави, което допълнително повишава цената и удължава времето за доставка на ресурсите, от които всички се нуждаем.

„В условията на потенциална енергийна и продоволствена криза е жизнено необходимо да осигурим директни пътища за доставки“, категоричен беше министър-председателят Гълъб Донев. В този контекст той акцентира върху предстоящото сключване на споразумение между газопреносните оператори на Република България и на Република Северна Македония за междусистемно свързване за точката Кюстендил-Жидилово. Това според българския премиер ще осигури диверсификацията и повишаването на сигурността на доставките на природен газ за Северна Македония и ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството ни в енергийната сфера.

В рамките на изказването си премиерът Гълъб Донев обърна внимание и на нивото на стокообмен между България и Република Северна Македония, което за първи път в двустранните ни отношения се очаква да достигне в края на годината близо 1 млрд. евро. „Представете си какъв би бил резултатът, ако между България и Северна Македония имаше развита инфраструктура“, отбеляза министър-председателят, като добави, че сходни положителни перспективи биха се създали и за Албания при по-добра свързаност.

Премиерът Гълъб Донев посочи още, че днешното събитие край Куманово е пример, който двете страни трябва да следват в бъдеще. По думите му е важно да бъде отговорено на очакванията на бизнеса и на гражданите за по-добра комуникация чрез изграждане на стратегическите проекти във всички измерения на Коридор 8, съществено място от които заема железопътната връзка София-Скопие.

В отговор на въпрос на журналист от Република Северна Македония министър-председателят Гълъб Донев призова да бъдат намерени допирните точки между хората от двете страни на границата, независимо че понякога политици изкривяват дневния ред на обществата в България и Северна Македония. „Политическото противопоставяне и вкарване в противоречия трябва да бъдат преустановени“, заяви Донев и посочи, че издигането на стени, които пречат на хората да бъдат съпричастни един към друг, не е в дневния ред на гражданите. По темата за вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония премиерът Донев припомни, че това е поет ангажимент не само към България, но и към всички останали страни членки на ЕС. Българският министър-председател отбеляза, че членството в ЕС е дълъг и сложен процес, но резултатът е по-добър живот за гражданите на страната, която става член на европейското семейство.

В отговор на въпрос от представител на българските медии по повод предстоящото откриване на клуб в Благоевград, премиерът Гълъб Донев заяви, че става дума за организация , която не е регистрирана по законите в България и има съмнителни послания. Министър-председателят посочи, че в страната ни се съблюдава правото за свободно сдружаване, но добави също така, че ще се следи дали този клуб застъпва идеи, които противоречат на законите в България. Премиерът Гълъб Донев беше категоричен, че държавните институции могат да гарантират реално културно сътрудничество.

В рамките на посещението си в Република Северна Македония премиерът Гълъб Донев проведе и двустранна среща с колегата си Димитър Ковачевски, на която бяха обсъдени теми от взаимен интерес.

<< Обратно към новините