Еврокомисията промени насоките за Пакет Мобилност за връщането на ремаркета

15.09.2022

Еврокомисията промени насоките за Пакет Мобилност за връщането на ремаркета

Редакциите на уеб страницата с въпроси и отговори на Европейската комисия относно Пакет Мобилност на ЕС показват, че правилото за задължително връщане на камиони всъщност няма да се прилага за ремаркета.

[✕]


 

Предишното тълкуване на ЕК, която неотдавна заяви, че правилото за връщане на камиони ще се прилага и за ремаркета, беше горещо оспорвано от някои транспортни асоциации.

Регулациите изискват всеки камион да се връща веднъж на всеки осем седмици до мястото си на дейност, от което се управлява компанията. Те бяха въведени през февруари като част от Пакет Мобилност на ЕС.

Правилото само по себе си не беше харесано от асоциациите на превозвачите от страните от Източна и Централна Европа, които смятат, че регламентът създава ненужно замърсяване на въздуха, причинено от прекомерно пътуване, освен това вреди финансово на превозвачите от въпросните държави.

Когато насоките на ЕК регламентираха, че правилото ще се прилага и за ремаркета, асоциациите на превозвачите от западноевропейски страни като Нидерландия и Дания също го критикуваха.

„Как ще следите връщането на полуремарке? Все пак ремаркето няма тахограф. Като превозвач, как ще разберете дали ремаркето изобщо се е върнало, ако закачите ремарке при фериботен транспорт?“ попита TLN, нидерландската асоциация за автомобилен транспорт.

В средата на август министърът на транспорта на Дания дори каза, че Дания „няма да приеме“ тълкуването на Европейската комисия относно правилото за връщане на ремаркета в Пакет Мобилност.

Ръководството на уеб страницата за „въпроси и отговори“ на Европейската комисия обясни кои превозни средства попадат в обхвата на правилото. Параграфът, който изненада някои европейски асоциации на автомобилния транспорт, гласи следното:

„Това правило се прилага за моторни превозни средства или комбинации от превозни средства, използвани за международен превоз на стоки, взети под наем или срещу възнаграждение, които напускат държавата-членка на установяване. По отношение на ремаркетата или полуремаркетата, това правило се прилага за тях, доколкото те са на разположение на операторите на автомобилни превози на товари по смисъла на букви д) и ж) от член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/ 2009 г. и като такива са регистрирани или пуснати в обръщение и разрешени за използване в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е установено предприятието […]“.

Както показва сравнението на предишното и настоящото ръководство, гореспоменатото тълкувание за ремаркета е пропуснато. Въпросът беше засегнат и от датската група за автомобилен транспорт DI Transport. Руне Ноак, ръководител на транспортната политика на организацията, каза пред датската преса:

„Щеше да има непредвидими последици за автомобилния товарен транспорт в ЕС, ако полуремаркетата трябва да се придвижват празни из Европа, за да стигнат до родната си страна. Ето защо е положително, че Европейската комисия промени насоките си. Има нужда от увеличаване на капацитета и на енергийната ефективност в автомобилния товарен транспорт в ЕС. Много ограничения, като това, при което камионите трябва да се прибират на всеки 8 седмици, трябва да бъдат смекчени. Това трябва да е следващата стъпка"

<< Обратно към новините