Renault Trucks открива завод за рециклиране и резервни части

01.09.2022

Renault Trucks открива завод за рециклиране и резервни части

За да намали използването на природните ресурси и въздействието на своите камиони върху околната среда, Renault Trucks предприема стъпки за преход на индустриалните си операции към кръгова икономика.

[✕]Заводът за рециклиране и резервни части на Renault Trucks е логичната следваща стъпка след операциите по повторно предназначение и производство на употребявани камиони, които се провеждат съответно във фабриката за употребявани камиони в Бург-ан-Брес и завода в Лимож. В това промишлено съоръжение, разположено във Венисьо, камионите на марката ще бъдат разглабяни и частите им ще бъдат използвани повторно.

През последните пет години Renault Trucks инвестира в кръговата икономика, прилагайки тристранен подход, който се състои в регенериране, повторно предназначение и рециклиране на използвани камиони.
Renault Trucks провежда множество инициативи за удължаване на живота на превозните средства, които продава. Например употребяваните камиони се преработват в съответствие със строги индустриални процеси във фабриката за употребявани камиони, превозните средства се актуализират с най-новите технологии в центъра за възстановяване в Лион, а също така има и употребявани модели от специална серия за продажба.

Продължавайки с плана си, производителят обяви създаването на фабрика за употребявани части, индустриален обект, посветен изцяло на рециклирането на камиони и повторното използване на частите и суровините, възстановени от тях. Инициативата беше подкрепена от предварително проучване за осъществимост, проведено през 2020 г. от Renault Trucks в тандем със специализираната Indra Automobile Recycling и ADEME, Френската агенция за управление на околната среда и енергията.

Фабриката за използвани части рециклира излезли от употреба камиони

Renault Trucks по плановете си за рециклиране на излезли от употреба камиони и повторна употреба на техните резервни части, открива специален завод в сърцето на своето производствено съоръжение в Лион-Венисьо. Този завод от 3000 м2 е построен възможно най-близо до логистичния център, и ще обработва употребявани превозни средства Renault Trucks с голям пробег, заедно с някои части, които все още имат значителен потенциал за повторна употреба. Превозните средства на Renault Trucks и техните компоненти всъщност са проектирани да издържат над 1,5 милиона километра.

Излезлите от употреба Renault Trucks ще влязат във фабриката за употребявани части, за да бъдат разглобени. Операторите ще премахнат компонентите, идентифицирани преди това като подходящи за повторна употреба (двигател, скоростна кутия, кабина, резервоар за гориво, брони, дефлектори и др.).

След като частите, предназначени за повторна употреба, бъдат премахнати, останалите компоненти ще бъдат рециклирани. Носещите колони, например, ще бъдат нарязани и след това изпратени до близката леярна. Металът, извлечен от частите, ще бъде използван за производството на ново превозно средство.

Компонентите, предназначени за повторна употреба, след това ще бъдат проверени, почистени и етикетирани за целите на каталог и проследяване. След това тези използвани резервни части ще бъдат изпращани до магазините за резервни части на Renault Trucks, точно както и новите резервни части.

Подобно на новите резервни части, употребяваните резервни части, продавани под етикета „Употребявани части от Renault Trucks“, ще бъдат предоставени на дилърите и на онлайн пазара за резервни части на производителя. Тези използвани резервни части ще бъдат покрити от гаранцията на производителя и цената им ще бъде значително по-ниска в сравнение с новите резервни части.

По отношение на употребяваните части за своите стари гами превозни средства, Renault Trucks продължава да работи с Indra Automobile Recycling и ще предложи в дилърската си мрежа набор от части, получени чрез операции по разглобяване, извършвани от специалисти по рециклиране.

С това ново предложение Renault Trucks продължава напредъка си към въглеродна неутралност. Компанията също така ще разрешава недостига на компоненти и суровини, който оказва влияние върху индустрията като цяло.

<< Обратно към новините