Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

Пускат едното платно на тунел Железница до края на годината

18.08.2022

Пускат едното  платно на тунел Железница до края на годината

Не са завършени асфалтовите работи, монтажът на ограничителните системи и доизграждането на електрозахранването в тунел „Железница“ на АМ „Струма“.

[✕]

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Продължава и работата по системата SCADA за управление на тунела. Нейното изпълнение към момента е на 80%. Работи се и по системите за безопасност в тунела - аварийни ниши, табла, климатици, окабеляване, оптика, монтаж на интелигентната транспортна система. АПИ прави това уточнение по повод некоректни и невярни твърдения на Института по пътна безопасност.

Не са спирали инженерно-геоложките и хидроложки проучвателните дейности на двете свлачища на автомагистралата - при 365-ти км, което е преди тунела, пътувайки от София към Кулата, и при 369-ти км - след съоръжението.

За свлачището при 365-ти км в периода септември 2021 г. - май 2022 г. от проектанта са представени и разгледани 4 варианта на идеен проект за укрепването му, но те са отхвърлени от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ, като нецелесъобразни. На 28 юли 2022 г. е предаден окончателен коригиран идеен проект, който е разгледан и приет на ЕТИС на 10 август 2022 г. Прието е решение, което се състои в изграждане на предпазна стоманобетонна стена в дясно в основата на ската и тунел/тунели на магистралното трасе и допълнителна предпазна стена между двете платна. Този вариант позволява след изграждането на тези конструкции да продължи по безопасен начин работата по изграждане на пътното платно на директното трасе. Предстои внасяне на необходимите документи в МРРБ за издаване на предварително разрешение по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

За свлачището при 369-ти км на 10 ноември 2021 г. е проведено заседание на ЕТИС, на което е разгледан изготвеният геоложки доклад и вариантни решения за преодоляване на свлачищните явления. Докладът е приет със забележки. На 8 декември 2021 г. изпълнителят е внесъл коригирани проектни разработки, а на 31 март 2022 г. те са разгледани на ново заседание на ЕТИС. На него е решено геоложкият доклад да се приеме като се направят необходимите допълнения, както и да се одобри вариант за преоткосиране и изграждане на пилотна система с укрепителна стена.

На 11 април 2022 г. изпълнителят е представил доклад с отстранени забележки. Документите са окомплектовани и на 31 май 2022 г. са внесени в МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията. На 7 юли 2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е дал предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки, като е записано, че следва това съгласие да се впише в Заповед за допълване на издаденото за обекта Разрешение за строеж.

За проучвателните дейности по укрепването на двете свлачища АПИ не е извършвала никакви плащания.

Във връзка с предстоящите дейности, свързани с преодоляване на проявилите се свлачищни процеси, се проучват варианти за пускането на движението в едно платно до края на годината. На проектантите са дадени указания да разработят такава възможност, а комисия от експерти ще оцени опасността от свлачището. Въз основа на тяхната оценка ще се предприемат спешни действия и спазвайки нормативната уредба ще се търсят варианти за пускане на движението в участъка с временна организация за безопасност на движението с цел улесняване на трафика.

<< Обратно към новините