Испания подпомага с по 1250 евро на камион

03.08.2022

Испания подпомага с по 1250 евро на камион

Испания одобри закон за транспортния сектор, който цели да попречи на превозвачите да работят на загуба. Прилагането му означава, че автотранспортните фирми ще могат да кандидатстват за директна държавна помощ за покриване на нарастващите разходи за гориво.

[✕]Промените влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник". Целта на законодателството е да защити най-уязвимите превозвачи, когато договарят транспортни тарифи. В постановлението е заложено задължение договорите, сключени с превозвачите, да бъдат сключени в писмен вид с цена, равна или по-висока от поетите от превозвача разходи.

Що се отнася до подизпълнителите, испанското правителство обеща да представи конкретен законопроект по този въпрос. Освен това трябва да бъде създаден кодекс за добри практики за всички нива по транспортната верига. Испанското правителство ще наказва компаниите, които не спазват новото законодателство, с глоби до 4000 евро.

В същото време беше приет пакет от директна помощ за транспортните фирми чрез извънреден заем от 450 млн. евро. Това означава по 1250 евро за тежкотоварен автомобил, 950 евро за автобус и 500 евро за ван.
Подобна форма на пряка помощ беше отпусната на испанските превозвачи през март след поредица от стачки, причинени от високите цени на горивата. Държавната подкрепа има за цел да намали разходите за гориво на превозвачите и да поддържа тяхната ликвидност.

С одобрението на законопроекта правителството заявява, че изпълнява ангажимента, поет през март, за гарантиране на устойчивостта на сектора на фона на рекордно високите цени на горивата.

<< Обратно към новините