Европейският съд отхвърли жалбата на България за Пакет Мобилност

13.06.2022

Европейският съд отхвърли жалбата на България за Пакет Мобилност

Европейският съд се произнесе по иска на Република България за спиране на прилагането на Пакет Мобилност до окончателното решение на съда по т. нар. „Голямо дело“.

[✕]


 

Съдът е отхвърлил иска за временно отлагане на прилагането на най-спорната разпоредба на Пакет Мобилност - връщането на камионите до мястото им на регистрация.

През месец октомври 2021 г. Република България внесе иск за отлагане на мярката до окончателното решение на Европейския съд по делото, заведено от България и още 8 държави членки на ЕС (Полша, Кипър, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Румъния).

Действията на българската държава бяха наложени от драстичната промяна на икономическата действителност, както и доказани необратими последици върху околната среда - принудителните празни курсове на камионите ще доведат до покачване на въглеродните емисии. През 2020 г. Съюзът на международните превозвачи сигнализира за сериозни социално-икономически последици от мярката сред българския транспортен бранш.

С решението си Европейският съд на практика отказа всякаква възможност за намаляване на вредите от прилагането на Пакет Мобилност I. Официална информация от страна на българското Министерство на транспорта и съобщенията все още няма. Нито за това каква е позицията на българската държава, как е била аргументирана тази позиция и как тя ще защити транспортния си бизнес също.

В условията на тежка икономическа криза България е оставена без стратегическа транспортна политика, а браншът е в ситуация, в която получава информация и подкрепа от ресорните министерства на останалите 8 държави членки, казват от СМП. Успоредно с това продължават целенасочените репресивни действия на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към конкретни транспортни фирми в България, изявили своето несъгласие по законен начин с политиката водена от МТС.

<< Обратно към новините