Haldex одобри офертата на SAF-HOLLAND за изкупуване

09.06.2022

Haldex одобри офертата на SAF-HOLLAND за изкупуване

Съветът на директорите на Haldex одобри офертата на SAF-HOLLAND за изкупуване акциите на шведския производител.

[✕]


 

На 8 юни SAF-HOLLAND SE публично предложи на акционерите на Haldex AB да изкупи акциите им, като предлага в брой 66 шведски крони (6,301 €) за акция. Приблизителната оценка на акционерния капитал на Haldex е 3,2 милиарда шведски крони. Компанията с над 100 години иновации и опит при спирачни системи и въздушното окачване за тежки камиони, ремаркета и автобуси, има годишен оборот 4,6 млрд. крони.

От SAF-HOLLAND са обявили, че това е най-добрата и крайна цена, която няма да бъде увеличена. Очаква се периодът на приемане на офертата да започне около 4 юли 2022 г. и да изтече около 16 август 2022 г., при евентуално удължаване.

Приключването на офертата зависи и от това SAF-HOLLAND да стане собственик на над 90% от всички акции в Haldex, и да получи всички необходими регулаторни, правителствени или подобни разрешения, одобрения и решения, в т.ч. от органите за защита на конкуренцията, при условия, които според SAF-HOLLAND са приемливи. SAF-HOLLAND си запазва правото да се откаже от тези и други условия за изпълнение на офертата. Haldex AB има.

При оценката на офертата Съветът на директорите е отчел фактори като финансовото състояние на Haldex, пазарните условия и предизвикателствата на пазарите, на които работи компанията, перспективите за растеж и свързаните с тях рискове и проблеми. През 2021 година Haldex обяви обновена стратегия за 2025 г. с актуализирани цели за финансов растеж, за да расте органично по-бързо от крайните пазари на компанията.

Съветът е оценил рисковете за Haldex като независима компания на борсата, в т.ч. и свързаните с изпълнението на обновената стратегия. Пазарът, на който работи Haldex, е претърпял консолидация през последните години и бизнесът на компанията е намалял в сравнение с основните му конкуренти. Това, според Съвета, крие рискове за компанията и способността ѝ да осъществи изцяло своите перспективи за растеж.

Според Съвета съчетанието между SAF-HOLLAND и Haldex има убедителна стратегическа обосновка и ще създаде стойност за клиентите и двете хиляди служителите на компанията. Съчетаването на дейности, които силно се допълват като регионално присъствие и продуктово портфолио, ще установи силен глобален играч в индустрията на търговските превозни средства и ще позволи на Haldex да засили своя бизнес.

Мнението на Съвета е, че офертата дава на акционерите възможност да осребрят своите дялове на справедлива цена, без рисковете и предизвикателствата, свързани с изпълнението на средносрочната и дългосрочната стратегия. Затова Съветът препоръчва акционерите на Haldex да приемат офертата.

„Понастоящем SAF-HOLLAND възнамерява да запази дейностите на Haldex непокътнати, без значителни промени в служителите и ръководството на Haldex или SAF-HOLLAND, или в съществуващата организация и операции на Haldex или SAF-HOLLAND, в т.ч. условията на работа и местоположенията на бизнеса. Инициативите, които ще бъдат приложени в съответствие с интеграцията, ще бъдат определени след приключване на подробен преглед на комбинирания бизнес на SAF-HOLLAND и Haldex в периода след приключване на офертата. Преди това е твърде рано да се каже кои инициативи ще бъдат предприети и какво въздействие ще имат", съобщава Съветът.

<< Обратно към новините