Makios Logistics гарантира работа и финансиране за превозвачите

09.05.2022

Makios Logistics гарантира работа и финансиране за превозвачите

Гръцката логистична компания Makios Logistics предлага сътрудничество на транспортни фирми, което е иновативно за българския пазар. Освен гарантиране на постоянна работа, това включва услуги като финансиране на закупуване на техника, заплащане на гориво на кредит, застраховки.

[✕]


 

Сътрудничеството с фирма Makios Logistics предоставя на всяка транспортна фирма-подизпълнител редица възможности, които им носят важни предимства. Програмата включва:

Финансиране на покупка на нов влекач Евро-6, което води до икономия на гориво с до 25%. Екипът на Makios Logistics винаги се е стремял към иновативни решения на проблемите. С обновяването на автопарка на партньорите си от една страна Makios Logistics съдейства за намаляване на замърсяването на околната среда, което е ключов елемент от политиката на компанията за следващите години. От друга страна, осигурява намаляване на разхода за гориво на партньорите си и по този начин им осигурява многогодишна стабилност и просперитет;

Зареждане на гориво на кредит. Makios Logistics разполага с мрежа от бензиностанции, с които си сътрудничи, където подизпълнителите на компанията могат да зареждат горива на преференциални цени. Транспортните фирми зареждат горивата на кредит. Следва прихващането на задълженията за гориво към Makios Logistics от задълженията на Makios Logistics към подизпълнителите за извършените от тях транспортни услуги. По този начин подизпълнителите не са ангажирани пряко с основния разход – този за гориво.

Гарантиране на постоянни месечни маршрути. Транспортна фирма, която си сътрудничи с Makios Logistics, си гарантира на практика постоянна работа. Управленският екип на флота на компанията се грижи за ежедневното осигуряване на транспортните фирми на маршрути за изпълнение. Важно условие е осигуряването на достатъчен брой маршрути, за да се гарантира задоволителен доход.

Участие в групова застраховка. Makios Logistics осигурява групова застраховка за болнично и извънболнично лечение. В един труден период, в който държавната здравна система не е в състояние да отговори на реалните потребности от здравни услуги, компанията се грижи за това, служителите ѝ и подизпълнителите ѝ да имат осигурен достъп до качествени здравни услуги. Достъп до програмата имат всички сътрудници, които пожелаят.

Участие в седмицата на здравето, организирана от Makios Logistics.

Паркиране в базата на Makios Logistics или в паркинг под наем, на промоционални цени.
Постоянното сътрудничество включва и преотстъпване на подизпълнителите на цистерна на фирмата при условие е и осигуряване на маршрут с товар, както в права, така и в обратната посока. Това на практика означава, че с преотстъпената цистерна фирмата-подизпълнител изпълнява транспортни задачи изключително и само за Makios Logistics. Транспортните маршрути са постоянни през цялата година, така че гарантират един постоянен месечен доход.За Makios Logistics опитът на един превозвач е важен при изпълнението на транспортните маршрути, но това не е необходимо условие за започване на сътрудничество с фирма-подизпълнител. Във всички случаи Makios Logistics предоставя програми за обучение на водачите, в следствие на които дори един неопитен професионален шофьор, получава основни познания, необходими за правилното осъществяване на транспортните маршрути, които ще изпълнява. Програмите не са свързани само с обучението за изпълнение на транспортните маршрути, но и с внимателното и безопасно шофиране. Компания е една от малкото логистични фирми, които притежават удостоверение ISO39001 (система за управление на безопасността на движението по пътищата).

Липсата на водачи е проблем на европейско ниво от доста време. Поради тази причина екипът на Makios Logistics има подготвен пакет с много ползи за транспортните фирми, които ще си сътрудничат с компанията. В резултат на това предложението е може би едно от най-изгодните за професионалните водачи и от гледна точка на цените в сферата на транспортните услуги, и с оглед на ситуацията в момента.

Според специалистите в Makios Logistics фирмите от сферата на транспортните услуги трябва да намерят находчиви начини за привличане на превозвачи. В днешно време, според компанията, увеличението на транспортните услуги е нужно да се съчетава с действия като модернизация на флота, икономия на гориво, намаляване на разходите за ремонти, допълнителни услуги. Колкото повече фирмите се стараят да осигурят привлекателна среда за работа за превозвачите, толкова повече се повишава конкуренцията, а от там – и качеството на транспортните услуги.

<< Обратно към новините