Ново законодателство защитава превозвачи и шофьори в Португалия

25.10.2021

Ново законодателство защитава превозвачи и шофьори в Португалия

Времето за изчакване за товарене или разтоварване трябва да бъде под 2 часа, а през това време шофьорите трябва да имат достъп до подходяща зона за изчакване и санитарни помещения.

[✕]Oще през юли Португалия въведе законодателство, което забранява на шофьорите да извършват товаро-разтоварни дейности. Сега законодателството се разширява още повече - времето за изчакване за товарене или разтоварване трябва да бъде под 2 часа, а през това време шофьорите трябва да имат достъп до подходяща зона за изчакване и санитарни помещения. FENADISMER, испанската асоциация за автомобилен транспорт, вече призова същото законодателство да бъде приложено в Испания.

Законодателството беше приложено след доклад на португалското правителство, според който времето за изчакване на камионите, доставящи до дистрибуторски центрове и други локации „продължава да бъде прекомерно“. В същия доклад се добавя, че ситуацията е „пагубна за националната икономика и производителността на бранша“.

Според уебсайта transportesenegocios.pt, прессъобщението на португалското правителство обяснява, че превозвачите ще имат право на обезщетение в случай на закъснения над 2 часа:

„Когато времето за изчакване от два часа бъде превишено по причини, свързани с изпращача или получателя, превозвачът има право на обезщетение, дължимо от лицето, отговорно за неспазването на срока.
След това в изявлението се казва, че обезщетението се увеличава с напредването на времето и след 10 часа се повишава с още 25%. Превозвачите ще имат до една година да потърсят това обезщетение. Според Асоциацията за автомобилен транспорт на Испания, могат да бъдат предявени искове за до 15 000 евро.
Освен това, навсякъде, докъдето шофьорите доставят, трябва да има подходяща зона за изчакване за водачи на камиони със „санитарни помещения и адекватни хигиенни и здравни условия“.

Въпреки това има някои изключения от гореспоменатите правила, които си струва да се вземат предвид.
Първо, се казва, че максималното време на изчакване не се прилага за „товари, които се движат към и от производствени съоръжения, когато произходът и местоназначението на стоките са пристанищни терминали, както и терминали за насипни товари и многофункционални терминали“.

Що се отнася до забраната за товарене/разтоварване, изключенията са преместванията от врата до врата, както и транспортирането на гориво. Допустимо е и в случай на опасни товари – при условие че водачът е обучен и има достъп до подходящо оборудване.

В контекста на промените в Португалия, FENADISMER призова испанското правителство да въведе подобно законодателство. В изявление, публикувано по-рано този месец, организацията призова за „незабавно одобрение на тази забрана и в Испания, което ще помогне за намаляване на процента на трудови злополуки в сектора и ще направи професията по-привлекателна предвид настоящия недостиг на професионални шофьори“.

Промяната в законодателството, която се прилага в Португалия от средата на септември, също идва на фона на широко огласяваните закъснения в доставките от по няколко часа в дистрибуционните центрове в Обединеното кралство. Миналия месец Whites Transport Services заяви, че проблемът допринася за празните рафтове в супермаркетите:

„Причината, поради която веригата за доставки се задъхва и рафтовете са празни, са хилядите часове всеки ден, които се губят поради забавяния, и които влудяват превозвачите и шофьорите. Помислете колко допълнителни доставки могат да се извършват всеки ден, ако се разтоварваше навреме. Трябва да бъдат фактурирани по 50 паунда на час за всеки час отгоре, когато сме принудени да чакаме.”

Изглежда, че има подкрепа за прилагането на гореспоменатото законодателство и в Германия от страна на шофьорите, които не искат да товарят и разтоварват доставки до супермаркети.

<< Обратно към новините