Scania оцени жизнения цикъл на превозните средства на батерии

15.06.2021

Scania оцени жизнения цикъл на превозните средства на батерии

Scania публикува оценка на жизнения цикъл (LCA) на превозни средства за дистрибуция. Заключeнието е, че въздействието върху околната среда на електрическите превозни средства на батерии е значително по-ниско от това на превозно средство с двигател с вътрешно горене.

[✕]Оценката на жизнения цикъл е метод по ISO 14040/44 за изчисляване на въздействието на продуктите върху околната среда, обхващащ целия жизнен цикъл, започвайки от извличането и рафинирането на суровини и завършвайки при оползотворяването им в превозните средства.

„Тъй като в индустрията на тежкотоварните превозни средства все по-голям дял заемат акумулаторните електрически превозни средства, трябва да се запитаме, наистина ли те са полезни за околната среда, когато разглеждаме пълния жизнен цикъл? Генерираното въздействие не е от емисиите на отработените газове, така че браншът трябва да преосмисли какво имаме предвид под въздействие върху околната среда. С това проучване получаваме ясните отговори”, казва Андреас Фолер, ръководител на отдел Устойчивост в Scania.

Производството на електрическо превозно средство на батерии води до по-голямо въздействие върху околната среда, главно поради енергоемкото производство на акумулаторни клетки. Въпреки повишената производствена тежест, общото въздействие на жизнения цикъл върху изменението на климата е драстично по-добро за електрическите превозни средства с акумулаторни батерии, благодарение на много по-ниското въздействие на въглерода във фазата на използване.

За камиони, работещи в ЕС, въглеродните емисии през целия жизнения цикъл се намаляват с 38% (EU 2016) до 63% (прогнозиран EU 2030). Ако се премине към зелено електричество, ще се достигне намаляване на въглеродните емисии за жизнения цикъл от 86%. Електрическото превозно средство с батерия може да има по-малко въздействие върху климата от това с двигател с вътрешно горене в рамките на една или две години експлоатация. Това обхваща всички изследвани миксове от електроенергия.

Батерийните клетки представляват малко над 40% от въглеродните емисии, произтичащи от производството на акумулаторни електрически превозни средства. Съществува обаче голям потенциал за подобрени нива на емисии от производството на акумулаторни електрически превозни средства, тъй като индустрията на батериите се декарбонизира и използването на зелена електроенергия там непрекъснато се увеличава.

„Очакваме, че общите експлоатационни разходи за по-голямата част от нашите клиенти ще бъдат положителни за акумулаторните електрически превозни средства през това десетилетие и половината от производството ни може да бъде с електрическо задвижване до 2030 г. Надпреварата към нулеви емисии ще бъде свързана с декарбонизиране на процесите и материалите, необходими за асемблирането на бъдещите камиони и автобуси“, казва Фолер.

Партньорствата са ключови за намаляването на въглерода и за постигане на научно обоснованите цели, за които се е ангажирала Scania. Например партньорството с Northvolt има за цел да произведе най-зелената батерия в света. Стоманата е друга голяма част от въглеродния отпечатък на камионите, поради силната зависимост там от изкопаеми във фазата на производство. Партньорството с H2 Green Steel насочва Scania към траектория за камион с нулеви емисии, която компанията се стреми да изпълни през 2030 година.

<< Обратно към новините