Bosch със стабилно представяне в България

03.06.2021

Bosch със стабилно представяне в България

Bosch, водещ световен доставчик на технологии и услуги, приключи финансовата 2020 г. в България с общ обем на консолидираните продажби в размер на почти 297 млн. лв. (152 млн. евро), като успя да запази нивото им от предходната година.

[✕]

„През 2020 г. Група Бош в България постигна положителен резултат въпреки ефекта от кризата с коронавируса“, заяви Михай Болдижар, генерален директор на Роберт Бош ЕООД и представител на Група Бош в България. „Бош преодоля пандемията в страната доста добре, благодарение на забележителната отдаденост на нашите служители, както и на тясното сътрудничество с партньорите ни“, продължи Болдижар.

Към 31 декември 2020 г. броят на служителите на Бош в България, включително и в неконсолидираните компании, е бил 570 души, като увеличението е с 32% на годишна база. Това се дължи най-вече на стабилния ръст на екипа на Бош Инженеринг Център София.
Бош България започна успешно 2021 г. и отчете добри резултати през първото тримесечие. “Въпреки предизвикателната пазарна среда, прогнозата ни за текущата бизнес година в България остава положителна. Вярвам, че ще успеем да преодолеем благополучно настоящата турбулентна ситуация, като насочим усилията си към развитие на потенциала на местния пазар и разширяване на присъствието на Бош във всички сфери на дейност", добавя Болдижар.

Бош Инженеринг Център София, открит официално в края на 2019 г., работи в тясно сътрудничество с развойните центрове на компанията в Германия, САЩ, Унгария и Румъния. Екипът участва в разработването на над 45 иновативни проекта и технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект и електромобилност. Целта на Центъра е да разработва цялостни продукти и част от стъпките за постигането ѝ са създаване на отдели за хардуер и механичен дизайн, в допълнение към добре разработените системни и софтуерни области.

През 2020 г. Бош Инженеринг Център София бе отличен от Министерство на икономиката със Сертификат за Инвеститор Клас А за устойчиви инвестиции заради разкриването на нови работни места и внедряването на високи технологии за автомобилната индустрия. Бош Инженеринг Център София отбеляза бърз растеж през изминалата година, като само от май 2020 г. досега броят на служителите се увеличава с над 50% до над 380 души.

Центърът продължава да се разраства и да наема нови специалисти. В началото на 2021 г. Бош обедини в глобален мащаб над 17 000 експерти в областта на хардуерното и софтуерното инженерство за разработка на компютри, сензори и управляващи блокове за всички автомобилни системи в нова дивизия за интердисциплинарни компютърни системи. Новосъздаденото звено избра за основен партньор именно Бош Инженеринг Център София, за да формира бъдещето на мобилността в целия свят.

Инженеринг Център София е стратегически партньор на дивизията Bosch eBike Systems. Българските инженери са фокусирани върху разработката, интеграцията и тестването на софтуер за електрически велосипеди и разполагат с потенциала и амбицията в бъдеще да поемат хардуера и механиката.Bosch.IO засилва позицията си на лидер в AIoT решенията. Глобалното подразделение на Група Бош за проекти от най-ново поколение в областта на Интернет на нещата и изкуствения интелект (AIoT) има глобално присъствие в 5 страни и над 900 служители, близо 200 от които работят в българския офис. Екипът в България си сътрудничи с близо 30 000 софтуерни разработчици и експерти по изкуствен интелект в цялата Група Бош. През първото полугодие на 2020 г. Bosch.IO разшири своя офис в София с над 800 кв. м и продължава да инвестира в развитието на служителите.

Всички дивизии на Бош в България отчитат стабилни резултати през 2020. В бизнес сектор Автомобилни технологии дивизия Автомобилно оборудване постигна солидни резултати през 2020 г. Продължи и постоянният ръст на сервизната мрежата на Бош в България, като приключи изминалата година с 53 Бош Кар сервиза и общо над 240 сервизни партньора. През 2021 г. Бош празнува 100 години от създаване на концепцията Bosch Car Service. Основните приоритети на дивизия Автомобилно оборудване за настоящата година са увеличението на пазарния дял и разрастването на мрежата от Бош сервизи в България.

Дивизия Бош Електроинструменти приключи 2020 г. с отлични резултати благодарение на засиленото потребителско търсене, както и на иновативните предложения. 2020 г. е рекордна за БСХ Домакински уреди България ЕООД. Дивизия Термотехника, част от бизнес сектор Енергийна и сградна техника, през 2020 г. запазва тенденцията си на двуцифрен ръст от предходните години. През 2020 г. Бош Сградни технологии в България успя да запази нивото на продажбите от предходната година въпреки COVID-19 кризата.

Група Бош демонстрира отговорност и добри практики в дългосрочната заетост и образованието. Осигуряването на възможности за участие в иновативни проекти, както и инвестицията в развитието на служителите чрез участие в разнообразни програми, са основен приоритет на Бош в позиционирането му като предпочитан работодател. Компанията активно подкрепя кариерната ориентация на младите хора в България чрез различни инициативи и партнира на училища, университети, институции и организации.

Няколко звена на Бош в страната се включиха в програмата за дуално обучение на средните училища за учебната 2020 – 2021 година и дадоха началото на стажантски програми с цел привличане на млади таланти. В допълнение, Бош Инженеринг Център София подпомага дейността на фондация „Заедно в час“, като осигурява допълнителна техника и софтуер, които ще бъдат използвани за онлайн обучения и съдействие на участниците в две от програмите на фондацията.

Бош разширява активността си и в областта на корпоративната социална отговорност в България. БСХ България даде началото на социална инициатива „Не изхвърляй, помогни!” с цел намаляване изхвърлянето на хранителни продукти и оказване на помощ.

Група Бош постигна положителни резултати през 2020 и започна позитивно първото тримесечие на 2021 г. „Бош преодоля успешно първата година от коронавирус пандемията”, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. Компанията очаква поредната предизвикателна година, главно поради продължаващите рискове от пандемията. За да отвори нови възможности за бизнес на фона на дълбоките технологични и екологични промени, които се случват в момента, Бош комбинира интернет на нещата (IoT) с изкуствения интелект (AI) и се концентрира върху електромобилността. „Ние сме един от победителите в прехода към електромобилност и разширяваме значително нашия софтуерен бизнес, като го свързваме с изкуствения интелект“, каза Денер.

Глобалните усилия за борба с измененията на климата стимулират електрификацията и екологичния водород. Електрификацията отваря пред Бош нови възможности в редица бизнес области, тъй като изисква решения не само за електрозадвижването на автомобилите, но и за електрическото отопление на сградите. Електромобилността се утвърждава като основен бизнес на Бош в задвижващите технологии.

Компанията разработва както стационарни, така и мобилни решения за горивни клетки, които преобразуват водорода в електричество. От 2021 г. до 2024 г. Бош планира да инвестира един милиард евро в технологии с горивни клетки. Компанията напредва с планираните цели в борбата за опазване на климата. През пролетта на 2020 г. Бош достигна важен крайъгълен камък с климатично неутралния статус на своите над 400 локации по света, потвърдено и от независими тестове. Бош е първата световна индустриална компания, чиито локации вече не оставят въглероден отпечатък, включително и България. До 2030 г. Бош планира да намали емисиите от CO₂ с 15% в сравнение с нивото им от 2018 г. по цялата верига на стойността от доставчиците до клиентите или 67 милиона тона по-малко емисии от въглероден диоксид.

<< Обратно към новините