Виолета Комитова прие поста министър на регионалното развитие и благоустройството от Петя Аврамова

12.05.2021

Виолета Комитова прие поста министър на регионалното развитие и благоустройството от Петя Аврамова

Задачите пред МРРБ, както и предстоящите събития, към които министерството има ангажименти, обсъдиха новоназначеният министър Виолета Комитова и досегашният министър Петя Аврамова.

[✕]


 

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова прие поста от своята предшественичка на символична церемония в МРРБ. Петя Аврамова пожела успех в работата на Комитова.

Доц. д-р Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по архитектура през 1980 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Тя има редица професионални специализации, между които в Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Великобритания през 2000 г.

В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР. Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management). Преподавател е в Архитектурния факултет на УАСГ.

<< Обратно към новините