Scania с нова бизнес структура

10.05.2021

Scania с нова бизнес структура

Компанията адаптира организацията си, за да отговори на новите технологии и бизнес модели.

[✕]

С бързите темпове на технологични промени и новите бизнес модели, които се появяват, Scania реши да адаптира както производствената, така и търговската част на организацията си, плюс развитието на бизнес системата, за да бъде още по-подготвена за бъдещето.

Промените се състоят в обединяване на научноизследователска и развойна дейност, производството и логистиката в една силна организация - Индустриални операции. Това позволява разширен фокус върху производителността и стоко потока и по-добра подготвка за предизвикателствата в трансформираща се среда.

В търговската организация, настоящата мрежа за продажби и услуги ще се слее с отдела за финансиране на клиенти, за да се отговори на нуждите от по-високо ниво на интеграция в бъдещите решения за клиенти. Тази организация ще се нарича Търговски операции.

Създадено е и ново звено - Решения за мобилност. То е в резултат на сливането на Автономни решения и LOTS Group, изцяло притежавано дъщерно дружество. И двете са оперативни звена, които вече работят с базиран върху услугите бизнес модел, вместо с традиционните купувачи на тежки превозни средства и услуги.
Новата организация влиза в сила от 7 май 2021 г.

„Направихме гигантски скок в нашия трансформационен път, за да адаптираме Scania към бъдещето и да продължим да се движим към устойчива транспортна система. И преди сме правили новаторски промени, като модулизацията и оптимизацията на потоците. Сега е време за нова такава стъпка. Ще се съсредоточим още повече върху гъвкавостта и бързите темпове, но също така добавяме отойностените потоци и още по-голям фокус върху развитието на бизнеса“, казва Кристиан Левин, президент и главен изпълнителен директор на Scania.

Във връзка с новата организация някои промени ще настъпят и в Изпълнителния съвет:

• Андерс Уилямсон ще бъде ръководител на индустриалната организация на Scania - Industrial Operations. Понастоящем Уилямсън е изпълнителен вицепрезидент и ръководител покупки.

• Матс Гунарсон става ръководител на търговския бизнес на Scania - Търговски операции. Предишната длъжност на Гунарсон беше изпълнителен регионален директор за Америка, търговски операции.

• Мартин Люърт е ръководител на новия отдел Решения за мобилност. Той е започнал на новата си позиция от 1 април 2021 г., а преди това бе мениджър на LOTS Group.

Всички нови позиции са и Изпълнителени вицепрезиденти.

Изпълнителният съвет също ще се състои от следните членове, които също са Изпълнителни вицепрезиденти:

• Александър Власкамп, ръководител продажби и маркетинг.

• Хел Бей, ръководител на отдел Хора и култура - новото име на звено Човешки ресурси.

• Йохан Хегман, главен финансов директор.

„С различен произход и лидерство базирано на ценности, този екип и новата ни структура ще позволят на голямото ни семейство в Scania да продължи да бъде силен партньор за нашите клиенти“, заключава Левин.

<< Обратно към новините