Според IRU електрическите и водородни камиони водят до повишени емисии на CO₂

06.04.2021

Според IRU електрическите и водородни камиони водят до повишени емисии на CO₂

Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU) твърди, че калкулациите на CO₂ от резервоара до пътя дават погрешна картина, добавяйки, че електрическите и водородните превозни средства всъщност ще доведат до увеличени емисии на CO₂.

[✕]

В изявление, публикувано на уебсайта си, IRU твърди, че „водородът и електричеството често погрешно се разглеждат като гориво с нулеви емисии“. Организацията публикува изследване, според което, както електрическите, така и водородните превозни средства за работа произвеждат повече CO2 от дизеловия аналог въз основа на съществуващия енергиен микс:

„Водородът и електричеството често погрешно се възприемат като горива с нулеви емисии. Ако се вземат предвид всички емисии на CO2, се появява по-реалистична въглеродна картина на тези алтернативни горива. Само в Европа, САЩ и Китай, това би добавило 45% повече CO2 за електричество и 72% повече за водород спрямо конвенционалния дизел, базирано на днешния енергиен микс. Следователно преходът към горива като електричество и водород за тежкотоварните превозни средства, без да се използват енергийни източници с ниски или нулеви въглеродни емисии, не би успял да постигне заложените между 400 и 700 милиона тона годишни емисии на CO2."

Коментирайки данните, генералният секретар на IRU Умберто де Прето казва, че екологичните цели на европа за 2030 и 2050 г. могат да бъдат постигнати само ако CO2 се отчита правилно:

"Декарбонизацията на комерсиалния транспорт ще бъде огромна и скъпа мисия. Правилната комбинация от стимули и инвестиции за ускоряване на алтернативите с ниски и нетни нулеви въглеродни емисии за постигане на целите за 2030 и 2050 г. може да бъде постигната само ако CO2 се отчита правилно.

Пристрастният стандарт „резервоар до колело“, измерващ емисиите в ауспуха, вместо да прави цялостна оценка на състоянието, ще продължи да заблужрава политиците в действията им за намаляване на CO2 в търговския автомобилен транспорт. Автомобилните превозвачи се нуждаят от сигурност, тъй като работят върху огромното предизвикателство да декарбонизират своите флоти и операции."

IRU призова политиците да използват „по-всеобхватния“ стандарт за „колело-колело“, за да оценят и планират инвестициите и стимулите за декарбонизация. Това, според организацията, ще позволи на операторите на автомобилни превози да декарбонизират процесите възможно най-ефективно и бързо.

<< Обратно към новините