Scania отчита напредък в климатичните цели

18.03.2021

Scania отчита напредък в климатичните цели

За първи път, откакто Scania представи своите научно обосновани цели, компанията докладва за напредъка в намаляването на емисиите, както в собствените си операции, така и в използваните превозни средства.

[✕]


 

В дейността си Scania е намалила емисиите на въглерод с 43% спрямо нивата от 2015 г., чрез повишена енергийна ефективност, намаляване на енергийните отпадъци и преход към възобновяема енергия. Това означава, че Scania е на път да постигне целта за 50% намаление до 2025 г.

„Изпреварваме плана с намаляването на въглеродните емисии на нашите операции в световен мащаб, благодарение на прехода към безфосилна електроенергия във всички наши производствени обекти през 2020 г.“, казва президентът и изпълнителен директор на Scania Хенрик Хенриксон.

Scania се ангажира и да намали емисиите на CO2 от използваните продукти с 20 процента до 2025 г., с изходно ниво за сравнение 2015 г.

„Наблюдаваме напредък и в намаляването на емисиите при използване на нашите превозни средства, което представлява над 90 процента от общите емисии на Scania“, продължава Хенриксон.

В момента Scania е на 95,8% - намаление от малко над 4%. Започвайки от 100 процента през 2015 г., Scania се стреми да достигне 80 процента най-късно до 2025 година. Въглеродните емисии от използваните продукти на Scania се измерват, като се вземат предвид емисиите, генерирани при производство на гориво или електричество.

В ход са по-значителни стъпки, тъй като Scania продължава да работи в тясно сътрудничество с клиентите. Фокусът е върху енергийната ефективност в конвенционалната задвижваща система и увеличаване дела на биогоривата, което има незабавен, както и продължителен ефект върху подвижния автопарк от превозни средства.

Scania ще увеличава обема на електрическите превозни средства с поне едно ново приложение на електрическите продукти, в търговската мрежа в сегмента на автобусите или камионите годишно.

„Нашите климатични цели са дълбоко залегнали в ежедневните решения, които вземаме в цялата компания. Те са от основно значение за нашата стратегия и част от нашите корпоративни цели. Те са нашата пътеводна звезда - ръководство, което ни показва посоката. Ние се стремим непрекъснато да подобряваме екологичните показатели на нашите продукти, процеси и услуги“, заключава Хенриксон.

<< Обратно към новините