Scania отчете трудна и предизвикателна 2020 година

10.03.2021

Scania отчете трудна и предизвикателна 2020 година

2020 г. беше доминирана от пандемията и от Scania отчитат, че са се борили усилено, за да подкрепият клиентите си с услуги и части, за да гарантират, че те могат да поддържат бизнеса си.

[✕]


 

Като обобщение нетните продажби на компанията са намалели с 18 процента до 12,345 млрд. евро. Оперативният доход е намалял с 49% до 876 милиона евро. Паричният поток възлиза на 905 милиона евро в подразделение „Превозни средства и услуги“.

През четвъртото тримесечие на 2020-а нетните продажби са намалели с 6 процента до 3,57 млрд. евро, а оперативните приходи се увеличават с 1 процент до 362 млн. евро.

„2020 година беше доминирана от пандемията и ние се борихме усилено, за да подкрепим нашите клиенти с услуги и части, за да гарантираме, че те могат да поддържат бизнеса си. Естествено, нашият приоритет беше също така да управляваме оперативното и финансово въздействие върху собствения ни бизнес, тъй като се сблъскахме с колебания в търсенето и смущения във веригата на доставки в резултат на COVID-19. Бързо успяхме да натиснем спирачките на разходите и да запазим пари, тъй като пандемията започна да влияе върху капацитета за приемане и доставка на поръчки. Пандемията също ускори необходимостта от структурно намаляване на разходите с оглед на дългосрочните амбиции на Scania. За да можем да продължим с мащабните инвестиции в нови технологии, които подпомагат трансформацията към устойчив транспорт, трябваше да вземем болезнени, но необходими решения, водещи до затваряне на производствените мощности и съкращаване на персонал.“, каза Хенрик Хенриксон, президент и главен изпълнителен директор на Scania.

Към втората половина на 2020 г. търсенето на нови камиони започна да се възстановява, докато за автобусите остана слабо. През четвъртото тримесечие на 2020 г. доставките на превозни средства бяха почти на нивото от предходната година. Паричният поток в превозни средства и услуги беше силен благодарение на принципа на производство в Scania, основан на търсенето и ефективното управление на запасите. Нашите усилия за структурна трансформация на разходите продължиха през четвъртото тримесечие. Във финансовите услуги нуждата на клиентите от разсрочване на плащанията им по финансови договори се върна на по-нормални нива през втората половина на 2020 г. До четвъртото тримесечие по-голямата част от клиентите ни се върнаха към предишните си планове за плащане.

Данните, събрани от свързаните превозни средства на Scania, показват, че продължава да има добра транспортна дейност, особено в сегментите за дълги превози, дистрибуцията и строителствоте, но също така и при градските автобуси. Това потвърждава инвестиционната необходимост, което е отразено и в нашите книги за поръчки. Приемът на поръчки за камиони се е увеличил с 55% през четвъртото тримесечие в сравнение с предходната година. След тежкото начало на миналата година сега сме в силна позиция с добра структура на разходите, готова да отговори на нарастващото търсене. Ситуацията във веригата на доставки обаче е напрегната в много области, което причинява смущения в производството и увеличаване на разходите. Продължаващата пандемия COVID-19 също добавя несигурност.

През цялата тази бурна година останахме фокусирани върху ангажимента си да декарбонизираме нашето продуктово портфолио. Способността на Scania да доставя в настоящия момент, като в същото време разработва утрешната безфосилна транспортна система, беше изпитана през 2020 г. През септември пуснахме първата си гама изцяло електрически камиони, която ще играе ключова роля за достигане на научно обосновани климатични цели. Също така се ангажирахме да предоставяме на нашите клиенти поне една нова програма за електрически продукти в сегмента на автобусите и камионите всяка година. До 2025 г. Scania очаква, че електрифицираните превозни средства ще представляват около 10 процента от общия обем на продажбите на превозни средства в Европа, а до 2030 г. тази цифра се очаква да бъде 50 процента.", завършва Хенриксон.

<< Обратно към новините