МРРБ осигурява над 4,5 млн. лв. за изработване на ОУП на общини

19.01.2021

МРРБ осигурява над 4,5 млн. лв. за изработване на ОУП на общини

Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на МРРБ за финансово подпомагане на общини за изработването на общи устройствени планове (ОУП) през тази година.

[✕]

На интернет страницата на министерството са публикувани документите, указващи реда и условията за финансиране, като всички параметри се определят в споразумение между МРРБ и общините.
 
Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове.

Сумите за финансово подпомагане са с включен данък добавена стойност и се изчисляват процентно от договорените цени между общините и избраните изпълнители, според категорията на общините, които са разделени на три групи. За големите общини от първа група се изплащат 50% от договорената сума, но не повече от 164 048 лв. За общините от втора и трета категория, попадащи във втора група, се изпаща 65% от договорената сума, но не повече 142 650 лв. За трета група, в която са  общини от четвърта и пета категория, се покриват 80% от сумите, но не повече от 121 253 лв.

<< Обратно към новините