Георги Терзийски, АПИ: 2020 г. минава под знака на пандeмията от COVID-19

23.12.2020

Георги Терзийски, АПИ: 2020 г. минава под знака на пандeмията от COVID-19

В края на 2020 г. потърсихме за коментар Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

[✕]

Той представи за читателите на сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА най-значимите строителни проекти, реализирани през годината, както и тези, които се очаква да бъдат започнати през 2021 г.

Уважаеми г-н Терзийски, кои бяха най-значимите строителни проекти, реализирани през 2020 г.?
2020 г. минава под знака на пандeмията от COVID-19 и не може да се сравни с никоя друга. Най-хубавото за пътностроителния сектор е, че работата не спря и продължава по график. През ноември, близо половин година по-рано от предвиденото по договор, завършихме изграждането на първите 17 км от АМ „Европа“, в участъка между Драгоман и Сливница. Инвестицията е за 117,3 млн. лв. и е от републиканския бюджет. Изградено е второ платно, а старото е реконструирано до магистрален габарит. Отсечката е с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране, има два пътни възела, както и 11 големи съоръжения. Продължава строителството на другия 14,5 км участък от АМ „Европа“ - от ГКПП „Калотина“ до Драгоман. Строителните работи на него започнаха през февруари т.г. и по договор трябва да приключат през януари 2022 г. Проектът се финансира от Механизма за свързана Европа и националния бюджет. Третият участък от Сливница до връзката със Северната скоростна тангента, който е 16 км, ще преминава по ново трасе и за него в момента се изготвя техническият проект.

Много добре върви изпълнението на участъците от АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и Видин - Ботевград. Напредват строителните работи в отсечката между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч, който е 51,5 км, както и на трасето между Белокопитово и Буховци на „Хемус“. Цялостното изграждане на магистралата до 2024 г. е основен приоритет, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на аутобана и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна.

За една година от стартирането на строителните работи на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ са изпълнени две трети от изкопа и първичната облицовка. Съоръжението се изгражда по нов австрийски метод, като се прокопават около метър и половина - два във всяка тръба и посока на денонощие, а веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи, пръскан бетон и анкери. С голям размах се работи и на виадукта, който е преди тунела, пътувайки от столицата към Кулата. Мостът се строи по иновативна за България технология – потактово избутване на горното строене с хидравлични крикове. Характерното при нея е, че се използва работната площадка за изработване на отделните елементи, които с хидравлична система се повдигат и избутват напред, като всеки един елемент се монтира пред готовия. Важно е да се отбележи, че всички строителни работи по виадукта се извършват без спиране на трафика по Е-79.
Тази година завършихме изграждането на обходните пътища на Габрово, на Поморие и на Камено, с което транзитният трафик се изведе извън населените места. Това са по-малки обекти в сравнение със строителството на магистралните трасета, но са с голямо значение за повишаване безопасността на движение и опазването на околната среда в населените места.
 
Изпълнението на какви големи обекти ще започне през 2021 г.?
През следващата година продължава работата на АМ „Хемус“ в участъците 4, 5 и 6. Това е трасето от пътен възел „Плевен“ до пресичането с пътя Русе – Велико Търново. На тези отсечки приключи проектирането и документите са одобрени от ЕТИС на АПИ. За следващите три участъка – 7, 8 и 9, от пресичането с пътя Русе – Велико Търново до п.в. „Буховци“, се извършват отчуждителни процедури, продължават проучвателните дейности за изготвяне на технически проекти, съобразно договорените срокове. Планираме през 2021 г. да започнат строителните дейности и в тези участъци.

Друг важен проект, по който през 2021 г. ще се разгърнат мащабни строителни работи, е северният обходен път на Бургас. Имаме подписан договор с избрания изпълнител и предстои да стартира строителството. С изграждането на 4,7 км обходен път транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София – Бургас и автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на града, с което ще се повиши безопасността на движение. Трасето на обходния път ще започва от път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро, ще преминава на запад заобикаляйки езерото и ще завършва при път I-6 Ветрен - Бургас. Отсечката ще е с две платна, средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна.

През следващата година планираме да стартира и изграждането на обходния път на град Рудозем и на виадукта при 134-ти км на второкласния път Средногорци – Рудозем. С изпълнението на проекта транзитният трафик се извежда от града и ще се улесни пътуването към бъдещия ГКПП Рудозем - Ксанти.
 
Как очаквате да се отрази ситуацията с COVID-19 на строителството в България?
Пандемията промени живота ни и в личен, и в професионален план. Едно от най-правилните решения е, че строителството на пътните обекти не спря, включително и по време на извънредното положение. По този начин секторът успя да използва натрупаната енергия и бързо се пренастрои за работа в новите условия. Строителите имаха трудности при доставките на някои суровини и материали заради обвързаността с международните превози, но въпреки това решения се намираха и изпълнението на нито един от големите инфраструктурни проекти не спря. Направихме всичко възможно да се ускори разплащането с фирмите, за да могат и те да се издължат на своите контрагенти. Считам това за възможно най-правилното и далновидно решение, защото строителният бранш е един от стълбовете в икономиката и дава хляб, заплати на хиляди семейства в цялата страна. Това е секторът, който дори и в исторически план след рецесия е извеждал икономиките напред, и вярвам, че и сега ще е така. За да се справиш в период на криза, трябва да си и последователен, и гъвкав, и иновативен.

<< Обратно към новините