Thermo King пуска BlueTrack

10.12.2020

Thermo King пуска BlueTrack

Създадена, за да увеличи максимално ефективното време за работа на клиентите, новата програма съчетава експертиза за използване на данни, модове за обслужване и нови договори за услуги.

[✕]

Thermo King стартира новата програма Blue Track - уникален и ориентиран към клиентите модел за предоставяне на услуги, който предефинира начина на поддръжка на клиентите в дилърската мрежа на Thermo King в Европа, Близкия изток и Африка. Създадена, за да увеличи максимално времето за работа на клиентите и да оптимизира използването на автомобила, програмата Blue Track на Thermo King използва техническия опит, възможностите за обслужване, свързаността и анализа на данни на Thermo King, и на водещ оператор на данни.

Основните предимства за клиентите на програмата Blue Track by Thermo King са:

Наблюдение в реално време, централно наблюдение и денонощна видимост на автопарка чрез TracKing. Данните от телематиката от клиентските автопаркове се наблюдават от централен офис. Това помага да се намалят непредвидените престои, като се предоставят проактивно, основно дистанционно, препоръки за най-ефективно обслужване при откриване на проблеми. С Thermo King Connected Solutions клиентите могат да наблюдават и широк спектър от фактори, свързани с работата на техния автопарк - в реално време и с консолидирани данни на централна платформа.

Превантивна поддръжка на мобилни устройства и в дилършипите. Програмата Blue Trackby Thermo King гарантира, че клиентите имат достъп до правилните ресурси за поддръжка и ремонт, когато и където е необходимо. Благодарение на събраните телематични данни ефективността на ремонта може да се увеличи с 5 до 15 процента.

Постоянен сервизен опит, по-бърз ремонт, намалено и контролирано време на престой. Ако е необходима непланирана поддръжка или аварийна услуга 24/7, клиентите могат да се възползват от поддръжката на цялата мрежа. Екипът за обслужване на клиенти ги насочва към оптималното място за обслужване на Blue Track by Thermo King, за да гарантира, че времето на ренонт е планирано и изпълнено с минимални престои.

Подобрена комуникация с клиентите. Клиентите получават ясни и навременни актуализации на текст и имейл, когато се изисква, или е в ход някаква дейност. Тези актуализации включват напомняния, известия за напредък и етапи (напр. „ремонтът е започнал“) и съобщения за завършена работа, за да бъдат те информирани за всяка стъпка от процеса.

<< Обратно към новините